Project A27/A1 Utrecht-Noord knooppunt Eemnes start met voorbereidende werkzaamheden

Nieuwsbericht

Project A27/A1 Utrecht-Noord knooppunt Eemnes start met voorbereidende werkzaamheden

Gepubliceerd op: 15 februari 2017- Laatste update: 15 februari 2017 16:50 uur

Rijkswaterstaat start vanaf 20 februari met de voorbereiding van de verbreding langs de A27 tussen Utrecht–Noord en knooppunt Eemnes en de A1 tussen knooppunt Eemnes en de afslag Bunschoten-Spakenburg.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het vrijmaken van de bermen, het kappen van bomen en verleggen van kabels en leidingen en regulier onderhoud en duren tot begin juli 2017. Aansluitend start de verbreding van de A27 en A1 en deze is eind 2018 gereed.

Verbreding

De verbreding is nodig om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de regio Utrecht bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat gaat de A27 tussen Utrecht-Noord en het knooppunt Eemnes verbreden van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken en de A1 tussen knooppunt Eemnes en de afslag Bunschoten-Spakenburg van 2 x 2 naar 2 x 4 rijstroken. De aannemerscombinatie 3Angle voert de werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Het traject van de A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten – Spakenburg heeft een lengte van 23,5 km.

Bomen

Om de verbreding mogelijk te maken is het noodzakelijk om bomen aan de zijkanten van de bestaande A1 en A27 te kappen. Bij het maken van het wegontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden is zorgvuldig gekeken welke bomen weg moeten om de verbreding en het onderhoud te realiseren. Rijkswaterstaat compenseert de bomen die verdwijnen. Het kappen van bomen gebeurt in fasen. De 1e fase loopt tot de start van het broedseizoen (15 maart 2017). 

Het kappen vindt zowel overdag als in de avond en nacht plaats. Om bomen direct langs de weg veilig te kappen is een rijstrookafzetting nodig. Om de verkeersveiligheid en de doorstroming te garanderen, worden rijstroken alleen tussen 20.00 en 06.00 uur afgesloten. De directe omgeving kan geluidshinder ervaren door de werkzaamheden. Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar

De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van Nederland, waar verkeer vanuit de Randstad (Amsterdam, Schiphol, de Rotterdamse havens) naar de rest van Nederland en de andere landen rijdt. Bovendien werken en wonen veel mensen in Utrecht. Volgens verkeersprognoses verslechtert de verkeerssituatie in de toekomst als er niets gedaan wordt. Begin 2015 heeft Rijkswaterstaat de A1 Bunschoten-Hoevelaken reeds verbreed. Voor de regio staan nog meer verschillende projecten op stapel. Het project A27/A1 aansluiting Utrecht-Noord – knooppunt Eemnes – aansluiting Bunschoten-Spakenburg staat medio 2017 tot eind 2018 gepland. De aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 in de periode 2018 - 2024/2026 en de aanpak van het knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort volgt in 2020 – 2023/2025. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort minder files staan en de doorstroming verbetert.

Informatie

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen een brief met uitleg over de werkzaamheden. Vragen over de plannen om de beide rijkswegen te verbreden kan men stellen door te mailen of het algemene informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. Voor vragen of klachten over de uitvoering van de werkzaamheden, kan men rechtstreeks contact opnemen met de aannemer via de mail of telefoonnummer 06-10961729 (kantooruren). 

Algemene informatie over het project is te vinden via de website van het project. Op deze website is alle informatie over het project te vinden. Als u de digitale nieuwsbrief over het project wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor aanmelden via de website.

Onderliggende pagina's