Planning werkzaamheden aan wegverbreding N35 Zwolle-Wijthmen voor de komende maanden

Nieuwsbericht

Planning werkzaamheden wegverbreding N35 Zwolle-Wijthmen voor de komende maanden

Gepubliceerd op: 06 februari 2017- Laatste update: 06 februari 2017 13:04 uur

De komende maanden gaat aannemer Heijmans van start met de eerste (voorbereidende) werkzaamheden voor de verbreding van de N35 tussen Zwolle en Wijthmen. Het merendeel van deze werkzaamheden vindt plaats in het zogenaamde 'vrije veld', tussen Wijthmen en Soeslo. Een overzicht van de belangrijkste werkzaamheden.

Werkzaamheden in het 'vrije veld' tot zomer 2017:

  • Kapwerkzaamheden langs het hele traject (februari - maart).
  • Verleggen van kabels en leidingen.
  • Start grondwerkzaamheden (verwijderen bovenlaag en start ophogingen).
  • Aanpassingen watergang en stuw Baarlerwetering.
  • Aanleg oostelijke gedeelte van nieuwe zuidelijke parallelweg.
  • Start bouw nieuwe viaduct (juni).
  • Voorbereiding weekendwerkzaamheden omgeving Koelmansstraat - Ganzenpanweg.
  • Weekendafsluiting (eind juli), inclusief aanpassing watergangen en kruispunt Koelmansstraat.

Tijdens of vlak na de weekendafsluiting zal er een nieuwe tijdelijke verkeerssituatie worden ingesteld. Informatie hierover volgt op 3 april tijdens de volgende informatieavond.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Loop dan gerust binnen bij het team van Heijmans. Een kantoorpand op bedrijventerrein De Marslanden doet dienst als bouwkeet. Het adres is Nipkowstraat 9 te Zwolle. U bent van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur van harte welkom. Ook kunt u altijd telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Jan Jelsma via telefoonnummer 06-1370 3896.

Onderliggende pagina's