Ook binnenvaart kan straks gepland sluis Terneuzen passeren

Nieuwsbericht

Ook binnenvaart kan straks gepland sluis Terneuzen passeren

Gepubliceerd op: 23 februari 2017- Laatste update: 23 februari 2017 16:32 uur

De werkzaamheden voor de Nieuwe Sluis in Terneuzen zullen een impact hebben op de scheepvaart. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de Gent–Terneuzeninformatietool, nu alleen voor zeeschepen en sleepboten, vanaf 1 juli ook opengesteld voor de binnenvaart.

Met deze planningstool kunnen binnenvaartschepen zich vooraf melden om door de sluis te varen. Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Vlaamse Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat ondertekenden hiertoe op 23 februari 2017 een overeenkomst.

Bouw nieuwe sluis Terneuzen

In het najaar van 2017 starten de werkzaamheden voor de nieuwe sluis in het sluizencomplex in Terneuzen. In plaats van 3 sluizen zullen dan 2 sluizen beschikbaar zijn. Tijdens de bouw - tot 2022- valt de Middensluis uit. Op die plek komt de nieuwe sluis. De binnenvaartschippers die de sluis moeten passeren, krijgen dan ook te maken met vertragingen tijdens de bouwperiode. Een goede planning is daarom noodzakelijk.

Ervaring met planning van zeeschepen

De sluispassage van zeeschepen wordt al vanaf 2012 vooraf verplicht gepland. Zo kan het schutten vlot verlopen en worden wachttijden zoveel mogelijk vermeden of ingeperkt. De passage van de binnenvaart wordt tot nu toe nog niet vooraf gepland. Dit is ook nog niet eerder op deze schaal in Vlaanderen of Nederland toegepast.

Volle capaciteit van de sluis benutten

Met een goede planning kan de beschikbare capaciteit beter worden ingezet en weten de schippers vooraf hoe laat ze kunnen schutten. Schippers kunnen hierop hun reisplan afstemmen, door bijvoorbeeld langzamer te varen en brandstof te besparen. Een ander voordeel is dat schippers op grotere afstand van de sluis kunnen wachten op hun schutting op ligplaatsen die minder druk bezet zijn.

Binnenvaartschippers kiezen zelf of ze hun sluispassage vooraf inplannen of niet. Een binnenvaartschip zal zich ook nog steeds, net zoals nu, per marifoon kunnen aanmelden bij de sluis. Het schip wordt dan ingedeeld op de eerst mogelijke vrije positie.

Samenwerking voor een vlotte sluisplanning

De planningstool wordt gebouwd in opdracht van het Havenbedrijf Gent, Zeeland Seaports, Maritieme Dienstverlening en Kust en Rijkswaterstaat. De bouw van de tool kost €200.000 en wordt voor de helft gefinancierd door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij de voorbereidingen zijn daarnaast het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, de Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Loodswezen, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit, de Schelderadarketen en Waterwegen en Zeekanaal betrokken.

Onderliggende pagina's