Marktvisie slaat brug tussen Rijkswaterstaat en leveranciers voor de bedrijfsvoering

Nieuwsbericht

Marktvisie slaat brug tussen Rijkswaterstaat en leveranciers voor de bedrijfsvoering

Gepubliceerd op: 09 februari 2017- Laatste update: 13 februari 2017 09:53 uur

Ook leveranciers voor de bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat hebben zich achter de Marktvisie geschaard. Een jaar geleden zetten zij hun handtekeningen onder deze visie om de samenwerking te verbeteren.

Mario Penzen, directeur Bedrijfsvoering en Inkoop bij Rijkswaterstaat, en accountdirecteur Ingrid van Rossum van leverancier AAFM vertellen in het vakblad Facto hoe de Marktvisie nu in de praktijk wordt toegepast.

'We hebben toen partijen opgeroepen met ons in gesprek te gaan. Want daar zijn we naar op zoek: oefen invloed uit op wat er binnen Rijkswaterstaat gebeurt, kom naar ons toe met slimme oplossingen, laat ons weten wat je van de samenwerking tot nu toe vindt en wat er beter kan', zegt Penzen. 

Nu er bijna 1 jaar is verstreken, merkt Rijkswaterstaat dat deze gesprekken daadwerkelijk tot stand komen, vooralsnog met enkele marktpartijen. Zo wordt met Randstad gesproken over hoe Rijkswaterstaat beter het toekomstperspectief van zijn medewerkers kan toetsen. En met AAFM wordt bezien hoe mensen met een achterstand toch aan het werk kunnen. 'Dit gebeurt los van de contracten die er zijn', vult Penzen aan. Hij roept alle leveranciers voor de bedrijfsvoering op om contact op te nemen als ze slimme ideeën hebben: 'Laten we komen tot meer samen samenwerken.'

Een van de partijen die al intensief invulling geeft aan de Marktvisie is AAFM Facility Management, verantwoordelijk voor een groot deel van de facilitaire dienstverlening bij Rijkswaterstaat. 'We werken heel nauw samen met de locatiebeheerders op de verschillende vestigingen van Rijkswaterstaat', vertelt accountdirecteur Ingrid van Rossum. 'Bij alle strategische overlegmomenten kijken we of er zaken zijn die we samen kunnen oppakken, wat we nog meer kunnen doen. Vaak buiten ons contract om, puur om de samenwerking waardevoller te laten zijn.'

Lees meer over de marktvisie op de website van Facto.

Onderliggende pagina's