Markt monitort flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat

Nieuwsbericht

Markt monitort flora en fauna in water en wegbermen voor Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 15 februari 2017- Laatste update: 15 februari 2017 12:01 uur

6 marktpartijen gaan voor Rijkswaterstaat aan de slag met de monitoring van de flora en fauna in de Nederlandse rijkswateren en de wegbermen. Rijkswaterstaat en de 6 ondernemingen hebben daartoe op 15 februari een raamovereenkomst ondertekend.

De bedrijven zullen informatie verzamelen over de flora en fauna, waaruit Rijkswaterstaat kan afleiden wat de kwaliteit van het water en de bermen is en hoe het is gesteld met de diversiteit van planten en dieren. 'Zorgen voor schoon en gezond water is 1 van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat. Daarvoor zijn data over de biologische en de chemische kwaliteit van het water van onmisbaar belang. Schoon en gezond water is immers rijk aan dieren en planten. Daar gaat dit contract over. Op basis van deze data bepalen we of we maatregelen moeten nemen om de kwaliteit van het water te verbeteren. En, zo ja, welke maatregelen. Zo kunnen we onze beheerstaken goed uitvoeren en blijven voldoen aan wet- en regelgeving', zegt Perry van der Weyden, CIO en hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat. 

2 marktpartijen (Eurofins Omegam, Bureau Waardenburg) zullen monsters nemen van de Noordzee, Waddenzee, de Delta en grote rivieren en het daarin aanwezige bodemleven analyseren. 3 marktpartijen (BTL Advies, Tauw en Eurofins Omegam) zullen de flora en fauna inventariseren langs de wegbermen en oevers. 3 marktpartijen (Bureau Waardenburg, Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek BV en Eftas Fernerkundung Technologietransfer) gaan aan de hand van luchtfoto’s de vegetatiestructuur langs de oevers en in de getijdegebieden in kaart brengen. 

Rijkswaterstaat heeft deze ondernemingen geselecteerd op basis van de kwaliteit. De raamovereenkomst geldt 3 jaar en heeft een optie tot verlenging van 1 jaar. Perry van der Weyden: 'We hebben het volste vertrouwen in deze langdurige samenwerking. Het is belangrijk dat we open staan voor elkaars belangen en onze kennis delen. En we moeten het gezamenlijk doel niet uit het oog verliezen: het borgen van de waterkwaliteit in Nederland.'

Onderliggende pagina's