'Het gaat er prachtig uitzien'

Nieuwsbericht

‘Het gaat er prachtig uitzien’

Gepubliceerd op: 02 februari 2017- Laatste update: 02 februari 2017 16:17 uur

Langzaam worden de contouren van de 3e kolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal zichtbaar in het landschap. Niet alleen bij de sluis zelf, maar ook in een groot gebied ten noorden en zuiden ervan. Landschapsarchitect Frank Talsma vertelt over de gebiedstransformatie aan de noordkant van de sluis.

Aan de noordkant van de Beatrixsluis spelen eigenlijk 2 belangrijke landschappelijke kwesties, zo legt landschapsarchitect Frank Talsma uit. ‘Ten eerste gaat het om de inpassing van het verbrede Lekkanaal in het landschap. Zo zijn inmiddels de bomen langs het kanaal gekapt. Dat was een flinke ingreep. Komend voorjaar wordt er echter naast de zone van het te verbreden kanaal weer een nieuwe dubbele rij populieren aangeplant.’

Vloeiende lijn

Ook heeft Talsma gekeken naar het ontwerp van het kanaal zelf. ‘Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat de verbreding als een vloeiende lijn in het landschap ingepast moet worden. Het begrip 'vloeiende lijn' kun je natuurlijk op allerlei manieren interpreteren. In het landschapsontwerp is er uiteindelijk voor gekozen om het Sluispad en de begeleidende bomenrij langs het kanaal – van de Plofsluisbrug tot de Beatrixsluis – een mooie curve mee te geven. Soms is het ontwerp een optimalisatie tussen datgene wat mooi is en datgene wat strikt noodzakelijk is voor de scheepvaart. Daarin hebben we een mooie tussenweg gevonden. Zo zorgen we ervoor dat het kanaal ook na de werkzaamheden goed in het landschap past en een mooie, beleefbare plek oplevert.’

Beleving

De 2e grote landschappelijke kwestie waarmee Talsma te maken kreeg bij het ontwerp voor de noordkant van de Beatrixsluis is de inpassing van de objecten die onderdeel uitmaken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. ‘De objecten moeten worden verplaatst vanwege de verbreding van het kanaal. Bedacht is ze als zogenaamde ‘objets trouvés’ terug te plaatsen in het landschap.’ Het moet duidelijk zijn dat er een ingreep heeft plaatsgevonden, terwijl de objecten zelf als cultuurhistorisch waardevol erfgoed behouden blijven. De meest prominente plek aan de noordzijde van de sluis wordt de omgeving van de Wetering. 

Talsma vervolgt: ‘Op relatief kleine afstand van elkaar liggen hier straks een kazemat, sluisje, duikerhoofd en een palengroep in de nieuwe waterzone tussen bedrijventerrein Het Klooster en het Sluispad. De waterzone is aangelegd als natuurcompensatiegebied voor de aanleg van bedrijventerrein Het Klooster. Het vormt een landschappelijke buffer tussen de toekomstige bebouwing van het bedrijventerrein en de fiets- en wandelroute langs het Lekkanaal. Deze waterzone vormt het decor waarin straks de objecten van de NHW een plek zullen krijgen. Door de verschillende waterpeilen tussen kanaal, wetering en waterzone is het zowel voor de natuur als voor de beleving van passanten en recreanten een waardevol en interessant gebied. Door toevoeging van een voetgangersbrug over de wetering wordt de kade toegankelijk gemaakt voor publiek en zijn de objecten van alle kanten goed te beleven. Bij elk object richten we straks langs het Sluispad een uitkijkpunt met zitbank in’.

Prachtig

De eerste contouren van de 3e kolk van de Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal worden langzaam zichtbaar in het landschap. ‘Als landschapsarchitect ben ik vanaf de aanbestedingsfase betrokken bij het project’, vertelt Talsma. ‘Het is mooi om te zien dat wat je aan de tekentafel bedenkt, nu buiten ook echt vorm krijgt.’ Hij kan zich wel voorstellen dat het begin van de werkzaamheden voor omwonenden even slikken was. ‘Bomen worden gekapt en het landschap wordt met graafmachines helemaal overhoop gehaald. Daarna begin je pas weer met opbouwen. Het is fijn dat we dat stadium inmiddels hebben bereikt. De eerste grove lijnen worden nu zichtbaar. In 2017 is het tijd voor de echte transformatie en wordt steeds beter zichtbaar hoe het er straks uit komt te zien. Ik ben ervan overtuigd dat als het eenmaal af is, het er weer prachtig uitziet.’

Meer over Aanleg 3e kolk Beatrixsluis en verbreding Lekkanaal

Onderliggende pagina's