Herstel stuw Grave: beschadigde jukken verwijderd

Nieuwsbericht

Herstel stuw Grave: beschadigde jukken verwijderd

Gepubliceerd op: 21 februari 2017- Laatste update: 21 februari 2017 13:00 uur

Na aanleg van de tijdelijke breuksteendam om de waterkerende functie van de beschadigde stuw Grave over te nemen, heeft Rijkswaterstaat de afgelopen weken de bodembescherming bij de stuw versterkt en verlengd.

Tegelijkertijd zijn we op 6 februari gestart met het demonteren en het afvoeren van de beschadigde jukken en schuiven. Alle beschadigde jukken en schuiven zijn inmiddels gedemonteerd en naar de werkplaats gebracht.

Herstel jukken

In de werkplaats worden verdere inspecties uitgevoerd aan de jukken om te kijken welke vervangen moeten worden en welke, na reparaties, weer bruikbaar zijn. Alle schuiven zullen worden vernieuwd. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het technische ontwerp en constructie van nieuwe onderdelen. Een stuw in de Maas houdt het waterniveau op een constant peil, waardoor scheepvaart met een gegarandeerde diepgang kan varen. De jukken van een stuw vormen het raamwerk (of frame) waar de schuiven tegen aan worden geplaatst om het waterpeil op een constant niveau te houden. Het aantal geplaatste schuiven in de stuw, ook wel schotten genoemd, bepaalt de waterdoorlaatbaarheid.

Bodembescherming versterkt

Achter beide stuwopeningen is de bestaande bodembescherming versterkt en verlengd. Met name achter de kleine (zuidelijke) opening is dit nodig omdat de stroomsnelheden van het water door de kleine stuw veel zijn toegenomen, waardoor de bodembescherming zwaarder wordt belast. De toename komt doordat het stuwpeil nu alleen gereguleerd kan worden door de kleine stuw.

Werkzaamheden komende maanden

Tegelijk met de reparatie en productie van nieuwe jukken en schuiven, vinden er reparaties plaats van herstelbare onderdelen. Er komt een hangsteiger aan de stuwbrug om noodzakelijke inspecties uit te voeren. Aan de betonnen constructie onder water worden ook reparaties uitgevoerd. De nokken (steunberen) waar de jukken op rusten, worden nog geïnspecteerd en gerepareerd, of mogelijk vervangen. Daarvoor wordt een zogenoemde droogzetkuip gebruikt, zodat we de specifieke plek waar betonreparaties plaatsvinden tijdelijk droog kunnen zetten. Voor deze droogzetkuip wordt het onderste deel, het passstuk, nieuw ontworpen.

Wanneer alles gereed is, kunnen de jukken en schuiven weer teruggeplaatst worden en zullen functietesten gedaan worden. Als de gerepareerde stuw naar behoren werkt, starten we met het verwijderen van de tijdelijke breuksteendam. We verwachten dat het definitief herstel van de stuw Grave een half jaar gaat duren.

Onderliggende pagina's