Evaluatie gebiedstafels A16 Rotterdam aangeboden aan directie Participatie

Nieuwsbericht

Evaluatie gebiedstafels A16 Rotterdam aangeboden aan directie Participatie

Gepubliceerd op: 01 februari 2017- Laatste update: 01 februari 2017 13:37 uur

Wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland heeft op maandag 20 januari het evaluatierapport van het gebiedstafelproces A16 Rotterdam aangeboden aan Erik Pool, directeur van directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Fortuyn deed dat vanuit zijn rol als voorzitter van de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) A16 Rotterdam.

Namens de gebiedstafeldeelnemers waren Paul Scheublin, Sandra van der Lubbe en Eva van Etten aanwezig. De 2 eerstgenoemden maakten deel uit van de groep betrokkenen die de evaluatie heeft voorbereid. Ook Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam waren vertegenwoordigd. Met het aanbieden van het rapport aan de directie Participatie benadrukt de BAG dat zij veel waarde hecht aan de uitkomsten van de evaluatie.

Lessons Learned

Naast het overhandigen van het rapport, is namens de BAG ook een brief toegezonden aan de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de gemeenteraden van Rotterdam en Lansingerland. Daarin gaat de BAG dieper in op de lessen die zijn te trekken uit het gebiedstafelproces. Dat was het doel van de evaluatie. De belangrijkste lessen volgens de BAG zijn:

  • Schep duidelijke verwachtingen bij aanvang van het participatieproces
  • Kies het juiste moment voor participatie
  • Communiceer regelmatig over de stand van zaken en de planvorming
  • Schep duidelijkheid welke organisatie waarvoor verantwoordelijk is
  • Gebruik waar mogelijk de Code Maatschappelijke Participatie als leidraad voor toekomstige planvormingsprocessen

Hoe verder?

De directie Participatie is momenteel bezig met een brede evaluatie van de Code Maatschappelijke Participatie. Het Evaluatierapport gebiedstafels A16 Rotterdam wordt daarin meegenomen. Het bespreken van uitkomsten staat op de agenda van het MIRT-overleg dit najaar. In het overleg bespreken minister en Tweede kamer het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Erik Pool zegde toe te zorgen voor een terugkoppeling. Met het toezenden van de evaluatie naar de leden van Provinciale Staten en de gemeenteraden kunnen zij deze agenderen in eerstvolgende overleggen.

Meer informatie

Meer weten over de A16 Rotterdam? Kijk dan op de website van A16 Rotterdam of op de projectpagina A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16.

Meer over A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16

Onderliggende pagina's