7 maart 2017: inloopavond N35 Nijverdal-Wierden

Nieuwsbericht

7 maart 2017: inloopavond N35 Nijverdal-Wierden

Gepubliceerd op: 14 februari 2017- Laatste update: 14 februari 2017 10:52 uur

Rijkswaterstaat organiseert op 7 maart 2017 een informatieavond over het wegontwerp van de N35 tussen Nijverdal en Wierden. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

Tijdens de avond informeren we de aanwezigen over de huidige stand van zaken van het project, in het bijzonder het elementair ontwerp van de weg. Dit is het basisontwerp, waarbij nog niet is gekeken naar de inpassing in de omgeving.

Waar, wanneer en wat

De avond vindt plaats op dinsdag 7 maart 2017, tussen 19.00 uur en 21.00 uur in Zalencentrum Het Anker, Wilhelminastraat 28 in Wierden. Er is vrije inloop; tussen 19.00 uur en 21.00 uur kan eenieder komen wanneer het hem of haar het best uitkomt. Tijdens de avond wordt het wegontwerp getoond. Dit bestaat onder meer uit de hoofdrijbaan, parallelwegen, kruisende verbindingen en aansluitingen met de lokale wegen.

Status van het ontwerp

Het wegontwerp is mede tot stand gekomen door inbreng van betrokken overheden, organisaties en direct omwonenden. Eind 2016 hebben diverse ontwerpsessies plaatsgevonden; de opbrengst uit die sessies is zo veel mogelijk in het ontwerp verwerkt. In deze versie van het ontwerp zitten nog geen inpassingsmaatregelen zoals beplanting, sloten en geluidschermen. Die worden in de volgende fase uitgewerkt in het zogenoemde inpassend ontwerp.

Het wegontwerp vormt niet alleen de basis voor het inpassend ontwerp, maar ook voor de effectonderzoeken die in het kader van het ontwerptracébesluit/milieueffectrapport (OTB/MER) moeten worden uitgevoerd. Wijzigingen in het wegontwerp zijn daarom in principe niet meer mogelijk.

Meer informatie over de werkzaamheden zijn te vinden op de projectpagina N35: Nijverdal - Wierden.

Onderliggende pagina's