Vervangen hoogspanningsmast vanwege reconstructie aansluiting A16/N3

Nieuwsbericht

Vervangen hoogspanningsmast vanwege reconstructie aansluiting A16/N3

Gepubliceerd op: 13 januari 2017- Laatste update: 13 januari 2017 13:24 uur

Rijkswaterstaat past vanaf 2018 de aansluiting A16/N3 aan. Op het tracé van de nieuwe parallelrijbaan staat een hoogspanningsmast. Deze mast wordt afgebroken en er wordt een nieuwe mast gebouwd. Joulz voert de werkzaamheden uit, in samenwerking met enkele onderaannemers.

Om welke werkzaamheden gaat het en wat merkt u hiervan?

Op het terrein waar de nieuwe mast komt te staan wordt eind januari/begin februari 2017 een werkterrein van rijplaten ingericht. Dit terrein krijgt een eigen inrit vanaf de A16. De fundering van de nieuwe mast wordt vanaf begin februari gebouwd. Hiervoor worden palen geheid. Ook stort Joulz een balkenfundatie, die daarna uit moet harden. Deze werkzaamheden duren ongeveer 5 weken en u zult mogelijk – alleen overdag –enige geluidshinder ervaren. 

Medio april komt het staal van de mast binnen en start Joulz met het samenstellen van de mast. Daarna zetten ze hem neer. Dit duurt ongeveer 3 weken en gaat gepaard met extra bouwverkeer. In mei zetten ze de draden van de oude mast over. Ook worden nieuwe draden over de A16 aangebracht. Dit laatste gebeurt ’s nachts. Hiervoor wordt de A16 een aantal keren kortstondig afgesloten. In juni wordt de oude mast verwijderd.

Meer weten?

Heeft u vragen die specifiek over de uitvoering van de werkzaamheden gaan? Neem dan contact op met Andrea Bouhuys, omgevingsmanager van Joulz, via telefoonnummer 06-21126843. Heeft u nog andere vragen? Kijk dan op Stedin of vraag het ons op werkdagen via Twitter of Facebook. Bellen kan ook: onze klantenservice is bereikbaar via 088-8963963. Alle omwonenden hebben de bewonersbrief ontvangen.

Onderliggende pagina's