Scheepvaart Maas-Waalkanaal beperkt hervat

Nieuwsbericht

Scheepvaart Maas-Waalkanaal beperkt hervat

Gepubliceerd op: 07 januari 2017- Laatste update: 07 januari 2017 15:23 uur

De stremming voor de scheepvaart op het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt, die na de aanvaring van stuw Grave op donderdag 29 december jl. gold, wordt zondagochtend opgeheven vanaf sluis Weurt tot aan de loswal bij Malden, mits het peil op voldoende niveau is. De scheepvaart wordt hierover via de reguliere informatiekanalen op de hoogte gebracht.

Sluis Weurt is vanaf zondagochtend beperkt te bedienen. Er wordt met beleid geschut en gekeken hoeveel schuttingen per dag verantwoord, zonder teveel waterverlies, kunnen plaatsvinden. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd.

Beperkte scheepvaart mogelijk

Door het opheffen van de stremming bij sluis Weurt tot aan de loswal bij Malden, is beperkte scheepvaart mogelijk. Schepen die nu in het Maas-Waalkanaal tussen Malden en Weurt liggen, kunnen dan weg en bedrijven kunnen bevoorraad worden. Alle woonboten zijn inmiddels los van de kanaalbodem en drijven, zodat ze met het waterpeil mee omhoog komen. Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-Waalkanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek. De pompen zullen in werking blijven, omdat door het schutten van de sluis water verloren gaat.

Pompen

Rijkswaterstaat heeft afgelopen week drie grote pompen op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen geplaatst om water te kunnen pompen vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Inmiddels is het peil boven de +7.30 m NAP en naar verwachting morgenochtend voldoende om op kleine schaal gebruik te maken van het noordelijk deel van het Maas-Waalkanaal.

Noodmaatregel stuw Grave

Tot en met maandag is Rijkswaterstaat bezig met de laatste berekeningen van de korte termijn oplossingen. Rijkswaterstaat verwacht als alles goed loopt en na afstemming met de regionale partijen dinsdag de korte termijn oplossing te presenteren, die wij dan ook spoedig kunnen realiseren.

Aanleiding

Op donderdag 29 december is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip geladen met benzeen in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat deze niet meer functioneert: het waterpeil tussen Sambeek en Lith is hierdoor genivelleerd. Hierdoor is sinds donderdagavond er geen scheepvaart mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en het zuidelijk deel van het Maas-Waalkanaal.
Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 9000 schepen de stuw bij Grave.

Meer informatie

Meer informatie over de situatie rondom stuw Grave vindt u op de pagina Aanvaring Stuwcomplex Grave. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's