Maandag weer scheepvaart mogelijk op de Maas

Nieuwsbericht

Maandag weer scheepvaart mogelijk op de Maas

Gepubliceerd op: 20 januari 2017- Laatste update: 20 januari 2017 15:57 uur

Rijkswaterstaat verwacht dat maandagmorgen 23 januari de scheepvaart op de Maas tussen Sambeek en Grave kan worden hervat. Het werk aan de tijdelijke breuksteendam achter de zwaar beschadigde stuw Grave ligt op schema, zodat het waterpeil geleidelijk kan stijgen en maandagmorgen een peil kan bereiken van zo'n +7,00m NAP.

De scheepvaartbranche is vandaag geïnformeerd over de nautische details voor hervatting van de scheepvaart. De maximale diepgang die toegestaan wordt op de Maas bij een waterstand van +7,00mNAP zal 2,60 m zijn (of net zoveel meer als dat de waterstand hoger is dan die +7,00mNAP bij meetpunt Grave Boven), met een maximumsnelheid 10 km/h.

Naar verwachting zullen de waterpeilen van de Maas en het Maas-Waalkanaal in de loop van dinsdag 24 januari op een gelijk niveau komen, zodat de keersluis Heumen geopend kan worden en ook het scheepvaartverkeer tussen de Maas en het Maas-Waalkanaal weer wordt opgestart.

Aanleiding schade stuw Grave

Op donderdag 29 december is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek. Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 11.000 binnenvaartschepen het sluis- en stuwcomplex Grave.

Meer informatie

Meer informatie over de situatie rondom stuw Grave vindt u op de pagina aanvaring stuwcomplex Grave. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Onderliggende pagina's