Herijking Innovatieagenda

Nieuwsbericht

Herijking Innovatieagenda

Gepubliceerd op: 17 januari 2017- Laatste update: 17 januari 2017 11:58 uur

De Innovatieagenda 2015-2020 van Rijkswaterstaat beschrijft welke innovatiethema's de komende jaren prioriteit hebben binnen Rijkswaterstaat. De agenda helpt de uitdagende opgaven voor de toekomst, waarvoor op dit moment nog geen kant-en-klare oplossingen voor handen zijn, aan te kaarten.

Ook laat de agenda zien welke nieuwe concepten, producten en diensten de komende jaren nodig zijn en vormt het een uitnodiging tot samenwerken. De Innovatieagenda wordt regelmatig herijkt. Tijdens de Infratech waar innovatie een belangrijk thema is, is de eerste herijkte versie van de Innovatieagenda beschikbaar.

Herijking

Uit deze eerste herijking werd duidelijk dat er nieuwe ontwikkelingen op vrijwel alle thema's zijn. Opvallend zijn onder meer ontwikkelingen op de thema's duurzame leefomgeving, verkeersmanagement en automatisch rijden, informatievoorziening en vervangingsopgave infrastructuur. Ook is soms sprake van een gewijzigd perspectief van de innovatievragen. Graag willen we daarom met markt en kennispartijen de herijking en verdere uitvoering van de Innovatieagenda ter hand nemen. Centrale vraag hierbij is: wat gaat goed en wat kan beter?

Binnenkort gaat een uitnodiging de deur uit om op de Bouwcampus een eerste gesprek hierover aan te gaan. Bekijk voor meer informatie de eerste herijking van de Innovatieagenda (PDF, 949,39 kB).

Onderliggende pagina's