6-26 februari en 8 maart: werkzaamheden aan schutsluis Stevinsluizencomplex Afsluitdijk

Nieuwsbericht

6-26 februari en 8 maart: werkzaamheden aan schutsluis Stevinsluizencomplex Afsluitdijk

Gepubliceerd op: 30 januari 2017- Laatste update: 30 januari 2017 16:34 uur

Rijkswaterstaat voert van maandag 6 februari tot en met zondag 26 februari 2017 en op woensdag 8 maart 2017 werkzaamheden uit aan de schutsluis van het Stevinsluizencomplex: de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk.

De sluis is in deze periodes gestremd voor het scheepvaartverkeer. Rijkswaterstaat benut deze stremming door tegelijkertijd het aandrijfwerk van de zuidelijke draaibrug te reviseren. Scheepvaartverkeer kan de Afsluitdijk via het Lorentzsluizencomplex passeren.

Zo min mogelijk hinder

Tijdens werkzaamheden in 2016 bleken de halsbeugellagers- en pennen van het sluishoofd meer slijtage te vertonen dan verwacht. Rijkswaterstaat kiest ervoor deze slijtage aan te pakken in de winter, zodat de hinder voor het scheepvaartverkeer minimaal is.

Hinder scheepvaartverkeer

De sluis kan in de periode dat Rijkswaterstaat werkt aan de halsbeugellagers- en pennen niet worden bediend. Scheepvaartverkeer kan daarom niet langs het Stevincomplex. Wel blijft het Lorentzcomplex, aan de Friesland kant van de Afsluitdijk, beschikbaar gedurende de werkzaamheden. Dit betekent dat er altijd een mogelijkheid is om de Afsluitdijk te passeren. De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekening houden met een langere vaar- en wachttijd. Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden korter of langer duren. Volg de vaarweginformatie voor de laatste informatie.

Hinder wegverkeer

Op woensdag 22 februari 2017 stelt Rijkswaterstaat, ter hoogte van de bruggen bij Den Oever, een rijstrookvermindering en snelheidsbeperking in voor het testen van de zuidelijke draaibrug.

Werkzaamheden onderdeel grotere renovatie

Het Stevinsluizencomplex is 85 jaar oud en had onderhoud nodig dat eens in de 20 jaar moet gebeuren. In 2016 verving Rijkswaterstaat het bedieningssysteem en de remming- en geleidewerken voor de scheepvaart. In 2015 deed Rijkswaterstaat mechanisch onderhoud aan de draaibruggen. Het vervangen van de halsbeugellagers- en pennen van het sluishoofd en het reviseren van het aandrijfwerk van de zuidelijke draaibrug zijn nodig om deze in de toekomst veilig te kunnen blijven gebruiken.

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018.

Onderliggende pagina's