Rijkswaterstaat wordt hét landelijk meldpunt afvalstoffen

Nieuwsbericht

Rijkswaterstaat wordt hét landelijk meldpunt afvalstoffen

Gepubliceerd op: 16 december 2016- Laatste update: 16 december 2016 15:30 uur

Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en de afgevaardigden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het InterProvinciaal Overleg (IPO) hebben hiervoor op 15 december 2016 het Convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen ondertekend. In dit Convenant worden nieuwe afspraken gemaakt over de aansturing en de financiering van het LMA.

Wat verandert er?

Tot 31 december 2016 is de Stichting LMA de aangewezen landelijke meldinstantie, vanaf 1 januari 2017 wordt dit Rijkswaterstaat. Voor gebruikers heeft de wijziging geen gevolgen. De manier van melden voor het bedrijfsleven blijft hetzelfde. De naam LMA blijft gehandhaafd en blijft ook bereikbaar via de website van LMA.

Bron van Inzicht

In de Wet milieubeheer is verplicht gesteld dat bedrijven die bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst nemen of afgeven dit dienen te melden aan de landelijke meldinstantie die door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is aangewezen. Als meldinstantie voor bedrijfs- en gevaarlijk afval heeft het LMA een uniek zicht op afvalstromen. Vanuit deze positie kan het LMA handhavers, voornamelijk omgevingsdiensten, ondersteunen bij het effectiever maken van hun activiteiten.

Onderliggende pagina's