Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht in gebruik genomen

Nieuwsbericht

Koning Willem-Alexandertunnel in Maastricht in gebruik genomen

Gepubliceerd op: 16 december 2016- Laatste update: 16 december 2016 10:27 uur

In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 december zijn de 4 tunnelbuizen van de eerste dubbellaagse tunnel in Nederland in gebruik genomen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) was in Maastricht aanwezig om via een telefoontje naar de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat de 2,3 km lange tunnel te openen. De bovenste 2 tunnelbuizen zijn voor het plaatselijk verkeer, de onderste 2 tunnelbuizen voor het doorgaande verkeer. Maastricht is beter bereikbaar en vormt niet langer zelf een knelpunt voor het doorgaande verkeer; de stoplichten op de snelweg zijn verdwenen. Bovendien is er een basis gelegd voor een groene en leefbare omgeving.

Minister Schultz: 'De weggebruikers kunnen nu via de Koning Willem-Alexandertunnel vlot doorrijden. Nu de tunnel is opengesteld leveren we volgend jaar het project officieel op. Het is een prachtig project en een hele bijzondere tunnel. We laten hier zien dat nieuwe infrastructuur ook een goede bijdrage kan leveren aan een mooiere, groenere leefomgeving voor de mensen die er wonen.'

Binnen planning en budget

Dankzij een goede samenwerking is dit complexe project binnen de planning van 10 jaar en binnen het budget gerealiseerd. Door de ingebruikname van de tunnel verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer aanzienlijk op de A2. Daarnaast zorgt de komst van de tunnel voor een enorme verbetering van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de stad Maastricht. Nu de tunnel in gebruik is genomen, kan gestart worden met afbouw van het totale verkeerssysteem en de bovengrondse inrichting. Hierdoor worden Oost en West Maastricht met elkaar verenigd en ontstaat rust en ruimte in Maastricht Oost.

De opdrachtgevers werken samen in de Stuurgroep A2 Maastricht. Deze bestaat uit Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg, gemeente Meerssen. De opdrachtnemers werken samen in het consortium Avenue2 dat bestaat uit Strukton en Ballast Nedam.

De Groene Loper

De realisatie van het plan de Groene Loper voor A2 Maastricht kost de samenwerkende overheden Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, provincie Limburg en gemeente Meerssen 850 mil. Daarvoor zijn en worden de A2-tunnel, 21 andere kunstwerken zoals fly-overs, fietstunnels en ecoducten gebouwd en wordt straks het openbaar gebied bovenop de tunnel ingericht. Planontwerp en uitvoering van de Groene Loper is in handen van Avenue2, een consortium van Strukton en Ballast Nedam. Het plan is in 2009 gekozen. De voorbereidende werkzaamheden van de totale infrastructuur zijn in 2010 begonnen. De bouw van de tunnel is in 2011 begonnen.

Verdere afbouw

Door de ingebruikname van de Koning Willem-Alexandertunnel door Maastricht is nu al het doorgaande verkeer uit de stad verdwenen. Dat rijdt nu op de A2 door de onderste tunnelbuizen. Ook de bovenste tunnelbuizen, die aansluiten op het stadsverkeer zijn in gebruik genomen. Dat geldt niet voor alle rijstroken, omdat sommige oude en nieuwe wegen elkaar nog kruisen. De andere aansluitingen van het lokale wegennet op de bovenste tunnelbuizen volgen stapsgewijs in de eerste helft van 2017. Tot die tijd maakt dit lokale verkeer nog gebruik van de tijdelijke N2 en omleidingen. Na de eerste helft van 2017 is het overgrote deel aangesloten op het totale nieuwe verkeerssysteem van 6 km. De tunnel is ongeveer 2 km lang. Voor de complete infrastructuur zijn, behalve de Koning Willem Alexandertunnel, nog 21 andere fly-overs, viaducten, fietstunnels en ecoducten aangelegd.

Onderliggende pagina's