Kabels en leidingen verleggen voor de verbreding van de A27

Nieuwsbericht

Kabels en leidingen verleggen voor de verbreding van de A27

Gepubliceerd op: 13 december 2016- Laatste update: 13 december 2016 11:06 uur

De verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder heeft niet alleen gevolgen boven de grond, maar ook onder de grond. Flink wat kabels en leidingen moeten worden verlegd en dat vergt veel voorbereidingstijd. Rijkswaterstaat is daarom al vroegtijdig in gesprek gegaan met de kabel- en leidingbeheerders.

Nederland ligt vol met ondergrondse kabels en leidingen. Om een beeld te schetsen: het totale elektriciteitsnet beslaat op dit moment ongeveer 260.000 kilometer, het gasnetwerk ongeveer 124.000 kilometer. Daar komen nog alle overige kabels en leidingen bij, zoals die voor water, telecommunicatie en riolering. 'Alles bij elkaar opgeteld komen we wel aan 1,75 miljoen kilometer', vertelt Hans van de Wijgert, adviseur Kabels en Leidingen bij Rijkswaterstaat. 'Daarom moeten we bij graafwerkzaamheden goed kijken welke ondergrondse netwerken er zijn.'

Complex

De aannemer die de verbreding van de A27 gaat uitvoeren, zal de kabels en leidingen in overleg met de kabel- en leidingbeheerders verleggen. Meestal kan dit tijdens de realisatie, maar soms moet dit van tevoren plaatsvinden. 'Achter sommige kabels en leidingen - bijvoorbeeld hoogspanningskabels, hoofdgastransportleidingen of hoofdwaterleidingen - gaan complexe netwerken schuil', legt Van de Wijgert uit. 'Die kun je dus niet zomaar even verleggen; dat kost veel voorbereiding en tijd. Deze leidingen worden verlegd voordat de echte bouwwerkzaamheden beginnen, want dan heeft de aannemer er geen last van bij de start van de werkzaamheden. Het verleggen van kleinere kabels en leidingen wordt wel gecombineerd met de werkzaamheden van de aannemer.'

Inventarisatie

In 2015 heeft Rijkswaterstaat laten inventariseren met welke kabels en leidingen de aannemer te maken krijgt. Ook is in kaart gebracht welke kabels en leidingen verlegd moeten worden en welke hiervan voorafgaand aan de realisatie verlegd moeten worden. Bij deze laatste categorie ging het om zo’n 30 kabels en leidingen. Rijkswaterstaat onderzoekt op dit moment samen met de beheerders daarvan welke kabels en leidingen ook daadwerkelijk vooraf verlegd moeten worden. Van de Wijgert: 'In februari 2017 is dit getal definitief en kunnen we met alle beheerders afspraken gaan maken over de aanpak en planning van de vooraf te verleggen kabels en leidingen.'

Transportleiding

Oasen is zo’n netbeheerder die met de verbreding van de A27 te maken krijgt. Dit drinkwaterbedrijf levert drinkwater aan 750.000 mensen en 7.200 bedrijven in 24 gemeenten in Zuid-Holland. 'De A27 loopt parallel aan enkele grote transportleidingen door ons voorzieningsgebied', vertelt Nico de Wit, projectleider bij Oasen. 'De verbreding van deze snelweg heeft dus zeker gevolgen voor ons.' Het verleggen van transportleidingen vraagt minimaal 2 tot 3 jaar aan voorbereidingstijd en uitvoering.

Tijdig

De Wit vertelt dat Rijkswaterstaat al bij de aanleg van de A27 begin jaren '70 maatregelen heeft getroffen bij het zuiveringsstation in Lexmond. 'Hier is ter bescherming van de drinkwaterwinning in de bermen folie aangebracht en zijn langs de taluds betonnen goten aangelegd, waarmee bij calamiteiten het binnendringen van gevaarlijke stoffen in de bodem wordt voorkomen. Nu de weg wordt verbreed, moeten we goed kijken of de voorzieningen van toen nog afdoende zijn.' Wat dat betreft is De Wit blij dat Rijkswaterstaat Oasen vroeg bij het project heeft betrokken. 'Er zijn veel kosten gemoeid met alle aanpassingen; dan heb je het over een paar miljoen euro. Nu zijn we daar goed op voorbereid en kunnen we tijdig geld en personeel reserveren.'

Onderliggende pagina's