Idee 'waterreservoir onder buitendijkse woningen' wint pitch Rijkswaterstaat

Nieuwsbericht

Idee 'waterreservoir onder buitendijkse woningen' wint pitch Rijkswaterstaat

Gepubliceerd op: 13 december 2016- Laatste update: 13 december 2016 17:16 uur

Voor het vak Onderzoek & Ontwerpen presenteerden leerlingen van het Technasium Helen Parkhurst uit Almere op 12 december 2016 ideeën over de effecten van flexibel peilbeheer aan Rijkswaterstaat.

De presentatie was het resultaat van 3 maanden hard werken. Het begon in september met een bezoek van de projectmanager Nieuw peilbesluit, Eras Wijkhuizen. Wijkhuizen vroeg de leerlingen oplossingen te bedenken voor de effecten van flexibel peilbeheer. En dat is enthousiast opgepakt. De leerlingen belichtten het onderwerp vanuit diverse invalshoeken. Zo is gekeken naar de effecten van flexibel peilbeheer op wonen, recreatie, natuur, scheepvaart, landbouw en watersport.

Leerlingen denken mee over oplossingen flexibel peilbesluit

'Verrassend en origineel', noemt Wijkhuizen de oplossingen van de leerlingen. Als lid van de jury beoordeelde Wijkhuizen de presentaties op inhoud en onderbouwing van het verhaal. Jurylid Sylvia Bos, communicatieadviseur bij Rijkswaterstaat, lette op de opbouw van de presentatie en de verbale en non-verbale communicatie. Ook juf Maaike had een stem in het kapittel.

‘The winner is…’

Na ampele overwegingen koos de jury voor de presentatie van Lynn van Latum, Jordy Huigen en Bram Venema met het idee 'waterreservoir onder buitendijkse woningen'. Naast een krachtige Prezi-presentatie, gaven de leerlingen een demonstratie met behulp van een door hen vervaardigde maquette. Het idee is dat overtollig water via een afvoerkanaal in de tuin, tijdelijk opgeslagen wordt in een ondergronds waterreservoir. Het water kan in droge tijden niet gebruikt worden als drinkwater maar wel voor huishoudelijke doeleinden en als bewatering van de tuin. 'Origineel en toepasbaar idee', vond jurylid Wijkhuizen. 'De argumentatie is goed, er is een plan van aanpak en het is duidelijk dat de leerlingen veel tijd aan de presentatie hebben besteed. Proficiat Lynn, Jordy en Bram.'

Nieuw peilbesluit

Om het waterpeil in het IJsselmeergebied flexibel te kunnen beheren, bereidt Rijkswaterstaat een nieuwe peilbesluit voor. Waterbeheerders kunnen met flexibel peilbeheer, als de omstandigheden hierom vragen, het waterpeil verhogen of verlagen. Daarmee kan in droge tijden een zoetwatervoorraad worden aangelegd en in natte periode overtollig water worden afgevoerd via spuisluizen of pompen in de Afsluitdijk. Voorwaarde is dat de afwijking binnen de bandbreedte ligt die in het peilbesluit is vastgelegd. De verwachting is dat dit nieuwe peilbesluit eind 2017 is vastgelegd.

Technasium

Het technasium is bestemd voor havo- en vwo-leerlingen met interesse voor de toepassing van exacte en creatieve vakken in de praktijk. De leerlingen krijgen bij het vak Onderzoek & Ontwerpen opdrachten, waarin ze in kleine projectgroepen problemen onderzoeken en oplossingen bedenken en ontwerpen. Deze projecten worden vrijwel altijd voor een externe opdrachtgever uitgevoerd. Per schooljaar krijgen de technasiumleerlingen vier van deze projecten van elk 8 weken.

Onderliggende pagina's