Nieuwe voorzitter buurtenplatform A2 Het Vonderen - Kerensheide

Nieuwsbericht

Nieuwe voorzitter buurtenplatform A2 Het Vonderen - Kerensheide

Gepubliceerd op: 10 november 2016- Laatste update: 10 november 2016 10:01 uur

Het Buurtenplatform was op zoek naar een nieuwe voorzitter: een kundig en onafhankelijk persoon, iemand die de ins en outs van alle partijen kan inschatten en de taal van deze partijen spreekt. Een voorzitter die weet wat er aan de basis speelt en welke zorgen mensen ervaren bij de structurele verbreding van de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide.

Volgens het Buurtenplatform en de mensen uit de omgeving was deze functie Herman Vrehen op het lijf geschreven. Ook dhr. Vrehen stond positief tegenover de functie: 'Ik wil graag een bijdrage leveren aan dit maatschappelijk complexe vraagstuk, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen in een gezond gebied werkt en woont.' Daarom zal dhr. Vrehen in december 2016 het stokje van dhr. Lutters als voorzitter van het Buurtenplatform overnemen.

Oplossingsmakelaar

Als oud-gedeputeerde van Provincie Limburg heeft dhr. Vrehen veel te maken gehad met leefbaarheid en wensen van mensen rondom natuur en landschap. Door zijn politieke achtergrond heeft hij ervaring met het slaan van bruggen tussen de verschillende belangen van betrokken partijen. 'Ik weet dat het algemeen belang altijd bestaat uit verschillende belangen. Ik probeer juist te zoeken naar overeenkomsten en mogelijkheden om de belangen dichterbij elkaar te brengen. Het geeft mij veel energie om samen tot oplossingen te komen. Ik heb samenwerking hoog in het vaandel staan. Bij het buurtenplatform ga ik daarom ook de samenwerking aan met alle partijen. Samen zijn wij probleemeigenaar, of beter gezegd oplossingsmakelaar.

Bemiddelaar

De oud-gedeputeerde krijgt binnen het buurtenplatform de rol van bemiddelaar. Hij gaat op zoek naar de standpunten van verschillende partijen/ vertegenwoordigers uit het gebied. Daarnaast zorgt dhr. Vrehen dat de wensen, ideeën en zorgen die spelen, omgezet worden in een gedragen idee waar Rijkswaterstaat, de gemeenten, waterschap Roer en Overmaas en provincie Limburg op kunnen acteren.

In het contact met verschillende partijen merkt dhr. Vrehen een open en coöperatieve houding. Dat geeft hem veel vertrouwen voor de toekomst. De komende periode gaat dhr. Vrehen tijd investeren om de betrokkenen beter te leren kennen. 'Ik wil weten waar de onopgeloste kwesties liggen, de mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld brengen en vervolgens samen de stip op de horizon bepalen, zodat we in de toekomst echt resultaat kunnen boeken.'

Meerjarenplan

De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is een project van meerdere jaren, dat met de tijd meer vorm gaat krijgen. Het is daarom moeilijk om nu al concrete doelen vast te stellen. 'Het is een marsroute van enkele jaren. Voor de korte termijn is veel duidelijk, maar de weg laat zich niet voorspellen. Wat voor nu belangrijk is, is dat we elkaar en elkaars belangen leren kennen.'

Onderliggende pagina's