Door samenwerking meerwaarde creëren voor verbreding A2

Nieuwsbericht

Door samenwerking meerwaarde creëren voor verbreding A2

Gepubliceerd op: 10 november 2016- Laatste update: 10 november 2016 09:52 uur

De structurele verbreding van de A2 tussen het Vonderen en Kerensheide zit nog in de planvormingsfase. Rijkswaterstaat heeft al direct de samenwerking gezocht met stakeholders.

Door onder andere de provincie, gemeenten en het waterschap in een vroeg stadium te betrekken, is er vanaf het eerste moment gezocht naar meerwaarde door bijvoorbeeld te bekijken of projecten aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

De samenwerking

Het waterschap denkt proactief mee over de inpassing van de nieuwe snelweg. Op de eerste plaats in de rol als vergunningverlener. Bij het realiseren van de structurele verbreding van de A2, waaronder die tussen Het Vonderen en Kerensheide, komt men namelijk op meerdere plekken objecten van het waterschap tegen. De belangrijkste is de Geleenbeek. Deze moet vanwege de verbreding van de A2 tussen Holtum en Baakhoven worden verlegd. Op de plek waar nu de Geleenbeek ligt, komt straks de bredere snelweg. Rijkswaterstaat gaat daarom de Geleenbeek verleggen. Het waterschap denkt mee en adviseert Rijkswaterstaat.

Binnen het A2-project wordt ook nog een ander uniek gezamenlijk project van Rijkswaterstaat en het waterschap meegenomen, het project Corridor Geleenbeek. Binnen dit project wordt een oplossing geboden voor het gebied ten zuiden van Ophoven, daar waar de Geleenbeek de A2 en het Julianakanaal kruist door middel van een sifon (een onderdoorgang). In dit project worden een aantal waterhuishoudkundige en ecologische knelpunten integraal opgepakt.

De Dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas dhr. Schrijen is zeer tevreden over de samenwerking met Rijkswaterstaat: 'Samen met Rijkswaterstaat zorgen wij dat we werk met werk maken. Dit brengt een enorme kans met zich mee waaronder het optimaliseren van de sifon. Daar zijn wij erg blij mee.

Corridor Geleenbeek

De Zuid-Limburgse beken zijn een bron van leven. Het probleem is dat vissen nu moeilijk vanuit de Maas de Zuid-Limburgse beken kunnen bereiken. Dit komt o.a. door de sifon onder het Julianakanaal die de Maas verbindt met de Geleenbeek. Deze sifon bevat namelijk een verhoging. Een oplossing wordt geboden door de aanleg van een nieuwe ecoduiker. Dhr. Schrijen hoopt dat in de toekomst vissen zoals brasem, zeeforel en de elrits vanuit de Maas via de Geleenbeek in Zuid-Limburg kunnen komen. Daarnaast wordt er een faunapassage aangelegd onder de A2. Door de aanleg van beide objecten kunnen straks ook andere dieren de A2 en het Julianakanaal zonder obstakels passeren.

Het project draagt ook bij aan de bescherming van de omgeving tegen wateroverlast en hoogwaterveiligheid. Door de verandering van het klimaat is er steeds meer water. Het water moet afgevoerd kunnen worden om te voorkomen dat het water stijgt en boerenland en bebouwing onder water komen te staan. Voor de afvoer van het water moeten de Geleenbeek en de onderdoorgang onder het Julianakanaal voldoende capaciteit hebben. Ook hiervoor is een optimalisatie van de sifon noodzakelijk.

Het project in de toekomst

Voor de weggebruiker is de structurele verbreding van de A2 belangrijk. Door de verbreding verbetert de verkeersveiligheid, wordt de regio beter toegankelijk en zijn er minder files. Voor het waterschap is het belangrijk dat het beeksysteem optimaal functioneert. Dhr. Schrijen stelt: 'Door samen invulling te geven aan het project, door openlijk over het plan en het proces te communiceren en door in een vroegtijdig stadium stakeholders te betrekken en input te laten geven, kunnen we samen meerwaarde creëren.'

Onderliggende pagina's