De verbreding: voordelen en consequenties verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Nieuwsbericht

De verbreding: voordelen en consequenties verbreding A2 Het Vonderen - Kerensheide

Gepubliceerd op: 10 november 2016- Laatste update: 10 november 2016 10:10 uur

Om de structurele verbreding van de A2 te realiseren komt er op sommige plekken 25 tot 30 meter asfalt bij in de breedte. Dit heeft natuurlijk consequenties voor de omgeving. Ook VDL Nedcar, gelegen aan de A2, ondervindt consequenties van de verbreding. Een gesprek met Herman Ambergen over de impact op VDL Nedcar.

Wat is uw functie?

'Als bestuurssecretaris bij VDL Nedcar ben ik onder andere verantwoordelijk voor het coördineren van de vele overheidscontacten die we als bedrijf onderhouden. Dat speelt op gemeentelijk en provinciaal niveau, met verschillende ministeries en ook met Rijkswaterstaat.'

'Ook bij dit project, de structurele verbreding van de A2, coördineer ik de contacten op ambtelijk niveau. Ik heb direct contact met onze specialisten die exact weten waar de verbreding ons bedrijf raakt en die de precieze consequenties overzien. Samen zorgen we voor goed overleg met de belangrijkste betrokken overheden en zoeken we naar passende oplossingen.'

Hoe staat u tegenover de structurele verbreding?

'Door de verbreding komt de A2 25 tot 30 meter dichterbij het terrein van VDL Nedcar. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor ons, zoals het verdwijnen van een aanzienlijk deel van ons westelijk parkeerterrein. Maar daarnaast zien we natuurlijk ook de voordelen van de verbreding.'

Welke voordelen heeft de verbreding voor VDL Nedcar?

'2 elementen spelen een grote rol waardoor wij de verbreding toejuichen, namelijk veiligheid en capaciteit. De A2 wordt veiliger wanneer hij breder is, hierdoor zijn er minder ongevallen en daardoor minder files. Vervolgens zorgt de verbreding voor meer capaciteit. En die capaciteit is ook voor ons zeer belangrijk. Wij verwachten een forse productiegroei. Om dit te realiseren is de A2 een belangrijke voorwaarde. In de toekomst moeten we onze bereikbaarheid garanderen, zodat we een snelle en zekere aanvoer van onderdelen en afvoer van auto's kunnen bewerkstelligen.'

'We zien dus inderdaad veel voordelen, maar we onderschatten de impact van de verbreding niet. Het verdwijnen van het parkeerterrein gaat namelijk niet zonder gevolgen. We moeten daar samen met de overheid nog een passende oplossing voor vinden.'

Zijn er nog specifieke wensen vanuit VDL Nedcar?

'Naast het bewerkstelligen van een snelle aanvoer van onderdelen en afvoer van auto's is het voor ons erg belangrijk dat het verkeer op piektijden snel afgewikkeld wordt. Bij VDL Nedcar werkt tegen eind 2016 een meerderheid van de medewerkers in ploegendiensten. Wanneer een dienst afgelopen is, gaan honderden mensen tegelijk naar huis; in de toekomst kan dit oplopen tot 1500 mensen per dienst. Om tijdens deze piekmomenten het verkeer binnen 15 minuten af te wikkelen is de capaciteit van de toe- en afritten en kruispunten in de buurt van de fabriek essentieel. Daarnaast moet ook het provinciale wegennet de verkeersstromen aan kunnen.'

'Momenteel is Rijkswaterstaat nog bezig met het actualiseren van de verkeersmodellen voor dit project. Aan de hand van deze modellen kan men bepalen of het ontwerp toereikend is of dat er aanpassingen nodig zijn aan de diverse toe- en afritten en kruispunten.'

Hoe ziet u toekomst voor VDL Nedcar?

'Na een moeilijke periode tot 2012 is VDL Nedcar in een positieve ontwikkeling terecht gekomen. Hierdoor heeft VDL Nedcar een groei doorgemaakt van 1500 naar 4000 medewerkers en houden we voor de lange termijn rekening met nóg een verdubbeling van de productieaantallen. Dit zorgt voor een enorme toename van de bedrijvigheid en dat is uiteraard ook goed voor de werkgelegenheid. De visie hoe deze groei in ruimtelijke zin moet plaats vinden, ligt al klaar. Wij zijn nu volop bezig met plannen om deze uitbreiding daadwerkelijk mogelijk te maken.'

'In de toekomst willen wij onze toeleveranciers dicht bij de fabriek huisvesten. Ook moet het afleverterrein worden uitgebreid. Met een verdubbeling van het aantal medewerkers en het verdwijnen van een groot deel van de westelijke parkeerplaats moeten we ook zoeken naar andere parkeer- of vervoersmogelijkheden. We moeten immers creatief omgaan met de ruimte. Openbaar vervoer is helaas geen oplossing voor dergelijke piekstromen en elektrische fietsen is slechts voor een kleine groep medewerkers interessant. We moeten daarom op zoek naar andere oplossingen, zoals een parkeergarage.'

Onderliggende pagina's