Baggerdepot IJsseloog nu ook open voor derden

Nieuwsbericht

Baggerdepot IJsseloog nu ook open voor derden

Gepubliceerd op: 28 november 2016- Laatste update: 28 november 2016 14:22 uur

Het baggerdepot IJsseloog blijft langer open. De minister heeft in november 2016 tevens besloten de ontvangst van baggerspecie van derden toe te staan.

IJsseloog is een kunstmatig eiland in het Ketelmeer voor de berging van verontreinigd slib, ondermeer afkomstig van de bodem van het meer zelf. Het eiland dankt zijn naam aan de ligging voor de monding van de IJssel en aan de vorm van het slibdepot, rond als een oog.

Voor regionale partijen biedt IJsseloog een duurzaam alternatief voor de afvoer van baggerspecie doordat vaarafstanden korter zijn dan wanneer specie naar andere depots moet worden vervoerd die veelal in het zuidwesten van Nederland zijn gesitueerd.

Niet alleen het Rijk maar ook derden kunnen vanaf nu tegen integrale kostprijs, verontreinigde baggerspecie aanbieden bij depot IJsseloog. Partijen die baggerspecie willen storten kunnen contact opnemen met de beheerder, Rijkswaterstaat Midden Nederland, via het e-mailadres van IJsseloog of het telefoonnummer Dienstgebouw depot IJsseloog 06- 22394531.

Onderliggende pagina's