Officiële opening nieuwe aansluiting A44 Royal FloraHolland

Nieuwsbericht

Officiële opening nieuwe aansluiting A44 Royal FloraHolland

Gepubliceerd op: 10 oktober 2016- Laatste update: 10 oktober 2016 09:28 uur

Vanaf 22 juli heeft het verkeer van en naar de veiling een directe aansluiting op de A44. Dit leidt tot een flinke verbetering van de bereikbaarheid van de 180 handelsbedrijven op het terrein van Royal FloraHolland en is gunstig voor de leefbaarheid in de omliggende woonwijken en de verkeersveiligheid. Er rijdt in de nieuwe situatie aanzienlijk minder vrachtverkeer door de woonwijken.

Er rijdt in de nieuwe situatie aanzienlijk minder vrachtverkeer door de woonwijken.

Tevreden panel

Een levendig panel met bestuurders, bewoners uit Oegstgeest en Rijnsburg en een transporteur blikte terug op de aanleg van de nieuwe aansluiting en deelde de eerste ervaringen. De panelleden waren unaniem positief over de uiteindelijke oplossing. Er was ook waardering voor de manier waarop het werk is uitgevoerd. Rijkswaterstaat ontving diverse complimenten van bewoners hierover.

Klaas-Jan van der Bent, wethouder Katwijk: ‘De realisatie van de aansluiting betekent een verbetering voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling voor Rijnsburg. Katwijk ziet dit als een eerste goede stap. Uiteindelijk wil de gemeente de Noordelijke Randweg Rijnsburg aanleggen.’

Wendelien Tönjann, wethouder van Oegstgeest: ‘Voor onze bewoners ten westen van de A44 ben ik blij dat deze nieuwe aansluiting er nu ligt. Het scheelt een hoop vrachtverkeer en daardoor is er minder geluidsoverlast. Dat komt de leefbaarheid voor de bewoners hier beslist ten goede. Met de nieuwe ventweg is de situatie voor de bewoners aan de oostkant van de A44 ook verbeterd.’

Coen Meijeraan, Royal FloraHolland: ‘Ik ben trots op het eindresultaat qua functionaliteit en qua uitstraling.’

Linda-Rose Santhagens, Rijkswaterstaat: ‘Deze aansluiting is tot stand gekomen door de bereidheid om samen te werken en lef en creativiteit te tonen. En dan is het extra leuk als je complimenten van de bewoners krijgt.’

Belinda Frederiks, voorzitter buurtvereniging Buitenlust Oegstgeest: ‘We zijn erop vooruitgegaan. Het geluid en de trillingen waar we last van hadden zijn weg. Ook is er geen geluidshinder meer van vrachtwagens voor de verkeerslichten.’

Gabriel Theunisz, vertegenwoordiger wijkraad Rijnsburg: ‘We zijn dolgelukkig met deze aansluiting. Het is nog steeds druk in de Brouwerstraat, maar het zware vrachtverkeer is met driekwart afgenomen.’

Rob den Elzen, Van der Slot transport, transporteur Rijnsburg: ‘Dit is een mooi voorbeeld dat je samen sterk staat en mooie dingen kunt bereiken.’

Eerste effecten

Uit de meetgegevens over het verkeer dat sinds de opening van de afslag gebruik maakt blijkt dat er ongeveer evenveel verkeersaanbod op de afrit is als in de oude situatie, maar dat de gemiddelde snelheid van het verkeer 7% hoger ligt (van 84 km naar 89 km). Dit lijkt erop te wijzen dat de verkeersafwikkeling op de afrit is verbeterd.

Samenwerking

De A44: aansluiting bij Flora Holland is een geslaagd voorbeeld van samenwerking tussen bedrijfsleven, rijk en regio. Betrokken overheden waren Rijkswaterstaat, de gemeenten Katwijk en Oegstgeest, de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Royal FloraHolland was de betrokken partner vanuit het bedrijfsleven.

Beter Benutten

De maatregel is onderdeel van het programma Beter Benutten Haaglanden. Dit programma staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukste regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren.

Onderliggende pagina's