Informatiemarkt over ontwerp overnachtingshaven Giesbeek

Nieuwsbericht

Informatiemarkt over ontwerp overnachtingshaven Giesbeek

Gepubliceerd op: 09 september 2016- Laatste update: 09 september 2016 09:40 uur

Rijkswaterstaat gaat de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren met een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek.

Tijdens een informatiemarkt in Kulturhus De Brede Blik op donderdag 15 september van 19.00 tot 21.00 uur presenteren Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen + Bos het ontwerp van de haven (voorkeursvariant) en de landschappelijke inpassing daarvan aan omwonenden en andere betrokkenen. Om 19.30 uur geeft Rijkswaterstaat een korte presentatie.

Projectleider Hans Stokkermans van Rijkswaterstaat geeft om 19.30 uur een korte presentatie over de belangrijkste thema’s: het functionele ontwerp van de haven, de ontsluiting van de haven en de landschappelijke inpassing. Ook geeft Rijkswaterstaat een toelichting op het vervolgproces en de planning van het project. Vervolgens kunnen belangstellenden nader in gesprek met deskundigen van Rijkswaterstaat, gemeente Zevenaar en Witteveen + Bos. Rijkswaterstaat en de gemeente Zevenaar hechten groot belang aan de uitwisseling tussen de betrokkenen en alle instanties over het ontwerp en roepen een ieder op om te komen.

Rijkswaterstaat en de gemeente Zevenaar hebben op 6 juni een ontwerpatelier georganiseerd dat met input van wensen en signalen van de deelnemers geleid heeft tot dit ontwerp.

Overnachtingshaven Giesbeek

Rijkswaterstaat wil de doorstroming en veiligheid van het scheepvaartverkeer op de IJssel verbeteren. Een overnachtingshaven in de Valeplas bij Giesbeek moet een plek bieden voor de binnenvaart om uit te rusten, zodat zij veilig hun reis kunnen voortzetten. De plannen zullen eind 2017 ter inzage liggen. De verwachte ingebruikname is in 2020.

Voor meer informatie kijkt u op de pagina Boven-IJssel: capaciteitsuitbreiding ligplaatsen overnachtingshaven Giesbeek, of belt u met de informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002 (gratis).

Onderliggende pagina's