Grondwater rond tunnel A16 Rotterdam blijft op peil

Nieuwsbericht

Grondwater rond tunnel A16 Rotterdam blijft op peil

Gepubliceerd op: 23 augustus 2016- Laatste update: 23 augustus 2016 13:00 uur

De grondwaterstand blijft tijdens de aanleg van de landtunnel in de A16 Rotterdam stabiel. Rijkswaterstaat wil daarmee overlast of schade voor de omgeving voorkomen. Na grondwateronderzoek hebben we besloten geen spanningsbemaling toe te passen.

In het traject van de A16 Rotterdam leggen we een 2,2 km lange landtunnel aan door het Lage Bergse Bos. Doel is dat direct omwonenden en bezoekers van het gebied de A16 Rotterdam daar niet zien, horen of ruiken.

Hoge en lage waterstanden

Bij de aanleg van de tunnel is het van groot belang dat de grondwaterstanden stabiel blijven. Anders kunnen overstromingen voorkomen, kan de bodem verzakken of kunnen houten paalfunderingen gaan rotten. Om zorgen hierover weg te nemen lieten we grondwateronderzoek uitvoeren.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er in de bodem zandige grond zit die goed waterdoorlatend is. Verandering in de grondwaterstanden werken in deze zandlagen door.

Geen spanningsbemaling

Vooral de techniek waarmee tunnels worden gebouwd, heeft invloed op het grondwater. Zo is het mogelijk om spanningsbemaling toe te passen. We pompen dan diep liggend grondwater weg om de waterdruk op de tunnel te verminderen. We hebben echter besloten om spanningsbemaling niet toe te staan bij de aanleg van de landtunnel. Daarmee voorkomen we dat het grondwater gaat dalen of stijgen.

Eisen aanbesteding

Dat we geen spanningsbemaling toepassen, nemen we als eis mee in de aanbesteding. Daarnaast stellen we waterhuishoudkundige eisen voor de drainage als de bouwer grond afgraaft voor de aanleg van de snelweg.

Mogelijke maatregelen

Om de grondwaterstanden te monitoren, hebben we een grondwatermeetnet ingericht. In overleg met de gemeenten en hoogheemraadschappen bekijken we of we dit meetnet nog moeten uitbreiden. Ook gaan we na welke extra eisen we voor de aanleg willen stellen en welk ander onderzoek nog nodig is.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina A16 Rotterdam: nieuwe rijksweg tussen A13 en A16.

Onderliggende pagina's