Werken aan wegverbreding A2 met actuele verkeersgegevens

Nieuwsbericht

Werken aan wegverbreding A2 met actuele verkeersgegevens

Gepubliceerd op: 15 juli 2016- Laatste update: 15 juli 2016 15:31 uur

Als een groot project start, zoals een deel van de A2 verbreden, is een goede voorbereiding essentieel. In deze fase worden metingen verricht, ontwerpen gemaakt en wordt samenwerking met partners gezocht. Gegevens komen beschikbaar, maar ook nieuwe gegevens dienen zich aan.

Zo heeft het nieuwe verkeersmodel gezorgd voor een verschuiving in de ontwerpplanning. Het verkeersmodel is een model waarmee men in de toekomst ‘kijkt’. Per jaar worden de cijfers en inzichten geactualiseerd. Op de verkeerscijfers zijn verschillende veranderingen van invloed, zoals nieuwe bedrijven die zich vestigen, innovatie of nieuw openbaar vervoeraanbod. Wanneer het verkeersmodel verandering laat zien, is het van belang om de nieuwe cijfers mee te nemen voor een realistisch tracébesluit.

Geactualiseerd verkeersmodel

Voor de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide zijn nu geactualiseerde gegevens beschikbaar gekomen. Om ervoor te zorgen dat het tracébesluit volledig en correct is, worden de geactualiseerde gegevens hierin opgenomen. De planning van het tracébesluit loopt hierdoor vooralsnog geen vertraging op. Het tracébesluit wordt in 2020 afgerond, zodat de bouw in 2022 kan starten.

Onderliggende pagina's