Dwarsverbindingen op agenda wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Nieuwsbericht

Dwarsverbindingen op agenda wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide

Gepubliceerd op: 15 juli 2016- Laatste update: 15 juli 2016 15:31 uur

In de vorige nieuwsbrief over de wegverbreding tussen Het Vonderen en Kerensheide stond een artikel over het door Rijkswaterstaat geïnitieerde buurtenplatform. 'Het buurtenplatform is een actieve groep van omwonenden die het verschil kunnen maken', stelt omgevingsmanager Jeroen Maas

Het buurtenplatform voor de verbreding van de A2 en de grote hoeveelheid zienswijzen hebben gezorgd dat het onderwerp ‘dwarsverbindingen’ prominent op de agenda staat. In de stuurgroep van 25 mei jongstleden is daarom ook besloten om een werkgroep op te richten om tot een gedragen voorstel te komen over de dwarsverbindingen.

De werkgroep

De werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Stein, Provincie Limburg en Rijkswaterstaat. De werkgroep heeft als doel te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een aantal dwarsverbindingen te behouden. Momenteel staat vast dat 5 van de 17 dwarsverbindingen verdwijnen. De werkgroep gaat inzichtelijk maken welke van de 5 dwarsverbindingen toch aan kunnen blijven. Daarnaast wordt gekeken voor welk type verkeer - alleen voet- en fietsverkeer of ook autoverkeer - de dwarsverbindingen gaan dienen, hoe er draagvlak gecreëerd kan worden en hoe de financiering vorm krijgt. Dit gedegen voorstel, met de verschillende opties en financiële benodigdheden, moet zorgen voor een weloverwogen beslissing door de stuurgroep op 21 oktober.

Nota van Antwoord

De dwarsverbindingsdiscussie heeft invloed op het ontwerptracébesluit en ook op de Nota van Antwoord van de ingediende zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In eerste instantie zou de Nota van Antwoord rond de zomer verstuurd worden. Deze staat nu voor eind 2016 op de planning. 'Het is belangrijk dat er een weloverwogen beslissing wordt gemaakt over de dwarsverbindingen. Pas dan kunnen alle zienswijzen beantwoord worden in de Nota van Antwoord. Dit geeft dan wel een paar maanden vertraging, maar heeft geen invloed op de volledige projectplanning. Het zorgt zeker voor een beter besluit', stelt Jeroen Maas.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden aan de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide vindt u op de projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide.

Onderliggende pagina's