Besluit projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen fase 2 vanaf 7 juli ter inzage

Nieuwsbericht

Besluit projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen fase 2 vanaf 7 juli ter inzage

Gepubliceerd op: 07 juli 2016- Laatste update: 07 juli 2016 08:00 uur

Voordat we kunnen starten met de uitvoering van de verruiming van de Twentekanalen, moeten we diverse vergunningen aanvragen. We hebben onder andere vier projectplannen Waterwet nodig. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 21 juni 2016 het besluit genomen om deze vier projectplannen Waterwet vast te stellen

Tegen dit besluit kan van 7 juli tot en met 17 augustus 2016 beroep worden ingesteld.

Waarom een projectplan Waterwet?

Om de verruiming van de Twentekanalen te kunnen uitvoeren moet Rijkswaterstaat met een projectplan Waterwet inzichtelijk maken wat er gebeurt met het bestaande waterstaatswerk (ofwel het kanaal), hoe de verruiming wordt uitgevoerd, wat de effecten zijn op de omgeving en hoe de nieuwe situatie er op hoofdlijnen uit komt te zien. Er zijn aparte projectplannen opgesteld voor het voorpand (tussen de IJssel en Eefde), en voor de trajecten Delden - Hengelo, Hengelo - Enschede en de zijtak naar Almelo.

Onderdeel van de projectplannen is een zogeheten m.e.r.-beoordeling waarin de verwachte effecten van de verruiming op het milieu staan beschreven. Voor het integraal bevaarbaar maken van de Twentekanalen voor klasse Va-schepen hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Ontwerpprojectplannen

De ontwerpprojectplannen hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen in de periode van 24 maart 2016 tot en met 4 mei 2016. De projectplannen, die nu ter inzage liggen, zijn enigszins gewijzigd ten opzichte van de ontwerpprojectplannen.

Ter inzage

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 7 juli tot en met woensdag 17 augustus 2016 ter inzage bij:
  • Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Districtskantoor Hengelo, Brugginksweg 6 te Hengelo, op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur.

De projectplannen zijn gedurende die periode ook digitaal beschikbaar en te downloaden (pdf-formaat) op de projectsite van de Verruiming Twentekanalen fase 2.

Meer informatie over de procedure, waaronder over het indienen van een beroep, vindt u in de factsheet Bekendmaking besluit projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen fase 2 (PDF, 128,55 kB).

Onderliggende pagina's