Grondverwerving voor wegverbreding A2

Nieuwsbericht

Grondverwerving nodig voor verbreding A2

Gepubliceerd op: 10 mei 2016- Laatste update: 18 mei 2016 12:25 uur

Voor nieuwe ontwikkelingen is nieuwe grond nodig. Ook voor de verbreding van de A2 tussen knooppunten het Vonderen en Kerensheide, waarvoor op dit moment het Ontwerp Tracé Besluit wordt gemaakt en inzicht ontstaat in de benodigde gronden.

Rijkswaterstaat begrijpt dat voor sommige eigenaren het vervelend is om grond te moeten verkopen. Anderzijds geeft het ook weer mogelijkheden. De grondverwerving is reeds gestart. Dit geeft de mogelijkheid voor de eigenaar om tijdig in te spelen op de nieuwe situatie en op zoek te gaan naar vervangende gronden of bepaalde plannen te ontwikkelen. De benodigde gronden worden door de Provincie Limburg aangekocht.

Een kans

RWS en de Provincie zien kansen voor de regio. De verbreding draagt bij aan betere doorstroming en verkeersveiligheid, zorgt voor afname van het sluipverkeer en geeft stimulans aan de economische ontwikkeling van het gebied. Limburg is een regio die ruimte biedt aan werkgelegenheid, aan innovatie en het is een regio die blijft groeien. De infrastructuur groeit mee.

Provincie Limburg

Door Rijkswaterstaat worden de plannen voor de verbreding uitgewerkt. De Provincie heeft besloten actief bij te dragen aan het project en gaat daarom gesprekken voeren met grondeigenaren. Indien er grondeigenaren zijn die informatie willen hebben over het verkopen van grond, dan kunnen zij een e-mail sturen naar Loek Steinbusch. Meer informatie over de wegverbreding van de A2 vindt u op de projectpagina A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide.

Onderliggende pagina's