Buurtenplatform A2 Vonderen-Kerensheide

Nieuwsbericht

Buurtenplatform A2 Vonderen-Kerensheide

Gepubliceerd op: 10 mei 2016- Laatste update: 18 mei 2016 12:24 uur

Na het succesvolle buurtenplatform voor de tunnel in Maastricht, heeft Rijkswaterstaat in overleg met de stuurgroep nu een buurtenplatform geïnitieerd voor de verbreding van de A2 tussen knooppunten het Vonderen – Kerensheide.

Het idee

Het buurtenplatform A2 Vonderen-Kerensheide bestaat uit vertegenwoordigers uit de wijken gelegen tussen de knooppunten het Vonderen – Kerensheide. Het platform is een overlegkader waar buurten en overheden (Rijkswaterstaat, provincie Limburg, gemeenten elkaar ontmoeten, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Door de veilige omgeving is het mogelijk om onderwerpen, gerelateerd aan de verbreding, te bespreken, te luisteren naar elkaars argumenten en tot gezamenlijke oplossingen te komen. ‘Het is goed om niet alleen met elkaar in conflict te zijn maar juist met elkaar in overleg te gaan’, stelt Ad Lutters, tijdelijk voorzitter en kwartiermaker voor het buurtenplatform. ‘Samen tot beslissingen komen kan resulteren in het doorvoeren van aanpassingen nu het ontwerp tracébesluit nog niet is afgerond.’

De voorzitter

De voorzitter speelt een belangrijke rol om het buurtenplatform te laten slagen. Het moet iemand zijn die de overheid kent, weet hoe processen lopen en aanvoelt wat omwonenden willen. Ad Lutters heeft al veel ervaring met buurtenplatformen. Hij was de voorzitter van het succesvolle buurtenplatform voor de aanleg van de tunnel in Maastricht. Daar heeft Ad Lutters opdrachtgevers en omwonenden op een constructieve manier laten samenwerken. Nu staan alle betrokken partijen positief achter het project.

‘Als voorzitter is het belangrijk om voor de ideeën van de omwonenden te staan maar ook realiteit te brengen in het debat, zorgen voor snelheid omtrent beslissingen en benadrukken wat al samen bereikt is. De voorzitter is de intermediair tussen mensen uit de betrokken wijken en opdrachtgevers. Het is een participatieconcept dat ook voor andere RWS-projecten goed bruikbaar blijkt.’

Vertrouwen

Binnen het buurtenplatform staat één begrip centraal en dat is vertrouwen. De verbreding is een project van meerdere jaren. Gedurende die periode is wederzijds vertrouwen tussen vertegenwoordigers uit de wijken en opdrachtgevers essentieel. Om het buurtenplatform te laten slagen is openheid, goed overleg en het nakomen van beloftes nodig. ‘Samen kan men veel bereiken waardoor het project ook een positief gevoel brengt’, stelt Ad Lutters. Het gaat om de buurten, de wensen, inzet en bereidheid in overleg te treden en samen oplossingen ten bedenken.

De opstartfase

Het buurtenplatform A2 Vonderen-Kerensheide zit in de opstartfase en heeft begin april de kick-off gehad. Uit een volle zaal met veel geïnteresseerden is een groep van vijftien vertegenwoordigers ontstaan. De vertegenwoordigers zijn heel betrokken bij het project en willen graag aan de slag met de onderwerpen. Ze willen energie steken in overleg met elkaar en met de opdrachtgevers. Samen hopen zij, op basis van vertrouwen, tot oplossingen te komen waar iedereen achter staat.

De komende maanden gaat het buurtenplatform zeer intensief aan de slag. Het project zit nu in een cruciale fase, het doorvoeren van aanpassingen is nog mogelijk. Een eerste onderwerp op de agenda is het voornemen om 4 viaducten en 1 tunnel niet terug te bouwen. 12 mei was het eerste overleg tussen de vertegenwoordigers en opdrachtgevers. Het verslag is binnenkort te lezen op de projectenpagina van de pagina van wegverbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide.

Onderliggende pagina's