Verruiming Twentekanalen: dit gaan we doen

Nieuwsbericht

Verruiming Twentekanalen: dit gaan we doen

Gepubliceerd op: 08 maart 2016- Laatste update: 08 maart 2016 11:09 uur

Medio februari 2016 heeft minister Schultz van Haegen haar goedkeuring gegeven op de plannen voor de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Daarmee ligt op hoofdlijnen vast welke werkzaamheden we gaan uitvoeren tussen 2017 en 2020 en wat we daarmee willen bereiken. In dit artikel vindt u een eerste overzicht. Tijdens de informatieavond op woensdag 23 maart 2016, in Zalencentrum De Waarbeek te Hengelo, lichten we de werkzaamheden nader toe.

Klasse Va-vaarweg

De eerste fase van de verruiming van het kanaal tussen Sluis Eefde en Sluis Delden is begin 2010 afgerond. Fase 2 betreft de verdieping van het kanaal tussen Delden en Enschede en de zijtak tot Almelo tot een klasse Va-vaarweg met 2,80 meter diepgang. Ook het voorpand van de IJssel tot Sluis Eefde gaan we baggeren, maar dan tot een klasse Va-vaarweg met 3,50 meter diepgang. Alleen aan het begin van de zijtak richting Almelo is het nodig om het kanaal ook te verbreden. Tegelijk met de verruiming voeren we uitgesteld onderhoud uit.

Oevers: bescherming en inrichting

Doordat straks grotere schepen over de kanalen gaan varen krijgen de oevers meer te verduren. We gaan daarom alle huidige damwanden verstevigen of vervangen. Hoe dit er exact uit komt te zien bepaald de aannemer. Hoe de oevers verder worden ingericht wordt ook meegenomen in het definitieve ontwerp van de aannemer. Eén van de functionele eisen in zijn contract is dat de oeverinrichting geschikt moet zijn voor zowel de scheepvaart als recreanten, zoals vissers en/of roeiers. 

Bij Kristalbad richten we langs beide zijden van het kanaal 500 meter oever natuurvriendelijk in. Dit doen we ook over circa drie kilometer tussen Delden en Hengelo. Dit heeft een gunstig effect op de lokale biodiversiteit. Daarnaast kunnen dieren hier het kanaal makkelijker oversteken, waardoor we belangrijke natuurgebieden verbinden. Ook op andere plaatsen langs de kanalen realiseren we extra uittreedplaatsen voor mensen en dieren.

Zwaaikommen

De zwaaikom bij Bornerbroek gaan we verplaatsen. Met de aanleg van de XL-Businesskade is het beter om een zwaaikom aan te leggen ter hoogte van deze kade. Schepen hoeven dan niet een lang stuk achteruit te varen voordat ze kunnen keren. De zwaaikom bij landgoed Twickel (Delden) maken we groter. De huidige houten damwanden vervangen we door stalen versies. 

De overige zwaaikommen gaan we niet vergroten. Deze hebben of krijgen een andere functie. We vervangen op deze locaties waar nodig wel de damwanden om de extra belasting van de grotere schepen op de oevers op te kunnen vangen. De zwaaikom bij de jachthaven Almelo blijft in gebruik voor waterrecreatie. De zwaaikommen bij Bornerbroek en Deldenerbroek krijgen een natuurvriendelijke inrichting.

Kade Delden

De gemeentekade Delden maken we veilig voor het aanmeren en laden en lossen van klasse Va-schepen. Door de kade daarnaast circa 12 meter landinwaarts te verplaatsen, verbeteren we de veiligheid. Het zicht wordt beter (de kade ligt in een bocht) en er is meer ruimte voor de schepen om elkaar te passeren. De kade blijft openbaar. Op de weg over de kade is straks geen doorgaand verkeer meer mogelijk.

Wachtplaatsen Sluis Hengelo

In Hengelo breiden we het aantal wachtplaatsen bij de sluis uit, zodat aan beide zijden twee klasse Va-schepen kunnen wachten. Ook realiseren we aan beide zijden van de sluis een wachtplaats voor recreatievaart.

Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u in de brochure Verruiming Twentekanalen fase 2 (PDF, 535,25 kB). Woensdag 23 maart 2016 organiseren we bovendien een informatieavond. Dan kunnen we de werkzaamheden nader toelichten en u meer vertellen over de aanstaande vergunningenprocedures. Ook kunnen we toelichten waarom en op basis waarvan de aannemer straks het definitieve ontwerp maakt. Door akkoord te geven op de plannen heeft de minister tevens het startsein gegeven voor de aanbestedingsprocedure. 

U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen om met onze mensen in gesprek te gaan. Locatie: Restaurant & Zalencentrum 'De Waarbeek', Twekkelerweg te Hengelo.