Extra maatregelen voor betere doorstroming A4 Burgerveen-Leiden

Nieuwsbericht

Extra maatregelen voor betere doorstroming A4 Burgerveen-Leiden

Gepubliceerd op: 10 maart 2016- Laatste update: 10 maart 2016 09:24 uur

Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen op de A4 tussen Burgerveen en Leiden om de afwikkeling van het verkeer te verbeteren. De bebording wordt aangepast zodat de weggebruiker meer informatie krijgt en de markering op de weg wordt op enkele plekken aangepast. Daarnaast verschuift de afstreping van 3 naar 2 stroken op de hoofdrijbaan van Amsterdam naar Den Haag zodat bestuurders meer tijd hebben om in te voegen.

De A4 is een drukke verbindingsroute in de Randstad. De flessenhals van 2x2 rijstroken tussen Burgerveen en Leiden was in het verleden een groot fileknelpunt. Het traject is verbreed en een jaar geleden opgeleverd naar een weg met een hoofdrijbaan van 2 rijstroken en een parallelbaan van 1 rijstrook met weefvakken. De wegverbreding heeft voor de nodige verlichting gezorgd, maar de kans op filevorming is in de ochtend- en avondspits groter dan gemiddeld gebleven. 

Dit was voor minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vorig jaar aanleiding om te onderzoeken of met een aantal aanpassingen aan de weg de doorstroming binnen de bestaande wegindeling verbeterd kan worden. Ze heeft de Tweede Kamer vandaag over de onderzoeksresultaten en maatregelen geïnformeerd. Bij het onderzoek heeft Rijkswaterstaat de ervaringen en ideeën van zo’n 400 weggebruikers en omwonenden benut. 

Dit jaar worden de bebording en markering aangepast. De verschuiving van de afstreping gebeurt volgend jaar omdat daar eerst een omgevingsvergunning voor nodig is. De maatregelen zorgen voor een rustiger verkeersbeeld en een vermindering van het aantal plotselinge strookwisselingen. Dit zal de doorstroming van het verkeer verbeteren en de kans op kop-staart aanrijdingen verkleinen. 

Met de maatregelen zullen de files tijdens de spits niet verdwijnen. Het is een druk traject en de hoeveelheid verkeer is flink toegenomen.

Onderliggende pagina's