Marktvisie voor een vitale bouwsector

Nieuwsbericht

Marktvisie voor een vitale bouwsector

Gepubliceerd op: 18 januari 2016- Laatste update: 18 januari 2016 16:39 uur

Voor opdrachtgevers én opdrachtnemers in de bouw en infra is het duidelijk: we moeten meer en beter samenwerken. Met die inzet zijn vertegenwoordigers van brancheorganisaties, overheden en bedrijven erin geslaagd gezamenlijk een Marktvisie op te stellen. Op 13 januari hebben de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Bouwen en Wonen) de Marktvisie in ontvangst genomen.

De initiatiefnemers van de Marktvisie zijn Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin. Met de ondertekening en overhandiging van de visie geven de betrokken organisaties aan dat zij op een andere manier met elkaar willen samenwerken. Dat is nodig om de sector klaar te maken voor de toekomst en om de huidige problemen op te lossen.

Tijd voor nieuwe verbinding

Minister Schultz van Haegen zei in een eerste reactie: ‘De Marktvisie zorgt voor een nieuw elan in de bouwsector. Daar worden we allemaal beter van, want goede samenwerking leidt tot beter resultaat.’ Er valt dan ook veel te winnen voor de gehele sector als kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap de plek krijgen die ze verdienen. Daar hoort ander gedrag bij, gericht op samenwerking en gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Klaar voor de toekomst

Een eerste groep van organisaties en bedrijven heeft de Marktvisie ondertekend. Organisaties die zich verbinden, verklaren daarmee dat ze in een structureel (leer)proces de bouwsector klaar maken voor de toekomst. Meer ruimte voor vernieuwing geldt hierbij als één van de prioriteiten. Innovatie en duurzaamheid zijn per slot van rekening essentieel om aan complexe maatschappelijke opgaven tegemoet te komen. Steeds vaker gaat het erom in de openbare ruimte functies voor mobiliteit, wonen, werken en recreëren slim te combineren.

Van visie naar strategie

De Marktvisie is een eerste belangrijke stap van een proces dat in gang is gezet. In de komende maanden wordt er met verschillende opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen gewerkt om de afspraken verder in te vullen. Organisaties die zich aan de Marktvisie verbinden, maken een eigen strategische doorvertaling en kiezen daar hun acties bij.

Meer informatie en ondertekenen

Op de website van de Marktvisie vindt u meer informatie. Werkt u mee aan een vitale sector? U kunt de Marktvisie direct online ondertekenen.

Onderliggende pagina's