Opsporen bommen Tweede Wereldoorlog onderdeel voorbereidende werkzaamheden bouw zeesluis IJmuiden

Nieuwsbericht

Opsporen bommen Tweede Wereldoorlog onderdeel voorbereidende werkzaamheden bouw zeesluis IJmuiden

Gepubliceerd op: 17 december 2015- Laatste update: 17 december 2015 11:22 uur

Sinds begin december zien inwoners van IJmuiden rondom de sluizen mannen met metaaldetectoren lopen of varen. De mannen sporen niet ontplofte bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog op, als onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden op de bouw van de nieuwe sluis.

Voorbereidende werkzaamheden

'Ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe sluis zijn we bezig met het opsporen van conventionele explosieven,' legt Willy Arts, coördinator Opsporing Conventionele Explosieven (OCE) uit. 'Ons doel is om alle bommen en granaten die nog uit de Tweede Wereldoorlog stammen op te ruimen.' Arts en zijn team van 15 man verwachten daar nog tot komende zomer mee bezig te zijn.

Gespecialiseerd beroep

De mannen die rondlopen zijn niet de eersten de besten. 'Dit zijn vakspecialisten die gecertificeerd zijn voor dit werk', legt Arts uit. Daarboven staan de explosievendeskundige en de senior OCE-deskundige. 'Wat wij precies voor werk doen, is niet zo zichtbaar voor de buitenwereld', vertelt Arts. 'We vinden iets, graven een gaatje en gooien dat weer dicht.'

Grondig te werk gaan

'Er gaat veel tijd zitten in het opsporen van de explosieven, omdat het gebied dat we moeten doorzoeken behoorlijk groot is,' geeft Arts aan. Het te onderzoeken gebied bestaat uit 10 hectare land en 30 hectare water. 'We houden rekening met de scheepvaart, die ongehinderd door moet gaan, en we hebben te maken met diep water en taluds onder water. We werken met duikteams om de gevonden objecten te inspecteren. Als een object 15 meter diep ligt, kost dat meer tijd dan wanneer je maar een klein stukje onder water hoeft te kijken,' legt Arts uit. Ook voor het onderzoeken van de taluds zijn duikteams nodig. Het ijzerhoudende materiaal dat voorkomt in de stenen waaruit het talud is opgebouwd, vormt hierbij een extra obstakel. Het materiaal verstoort de detectoren en zorgt ervoor dat de onderzoekers slechts een halve meter diep kunnen kijken. 'We moeten de stenen als het ware laag voor laag afpellen', zegt Arts. Ook op het vaste land bevinden zich obstakels, zoals betonblokken, damwanden en trekstangen die de detectoren verstoren. Daarom neemt het team ruim de tijd om alle explosieven te kunnen vinden en verwijderen.

Verdachte objecten

En hoe ziet dat opsporen en opruimen van explosieven er dan uit? 'Wat je als omstander ziet, zijn mannen die rondlopen of –varen met een soort grote metaaldetector in hun handen. Dit is wel een hele goede detector die is uitgerust met GPS. Op kantoor brengen wij vervolgens precies in kaart waar zich verdachte objecten bevinden. Die benaderen we dan één voor één', aldus Arts. Granaten kan het team 9 van de 10 keer zelf veilig oppakken en opslaan in een bunker die met enige regelmaat geleegd wordt door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Bij een bom schakelt het team direct de EOD in. Die bepaalt vervolgens wat ermee moet gebeuren.