Kribverlaging Waal en aanleg langsdammen in 2015 klaar

Nieuwsbericht

Kribverlaging Waal en aanleg langsdammen in 2015 klaar

Gepubliceerd op: 17 december 2015- Laatste update: 17 december 2015 15:03 uur

In het kader van Ruimte voor de Rivier zijn de kribben in Waal verlaagd en tussen Ophemert en Wamel langsdammen gerealiseerd. Uitvoerende aannemerscombinatie van den Herik - Boskalis heeft een verzoek tot aanvaarding van het werk bij Rijkswaterstaat ingediend. Dit is door Rijkswaterstaat geaccepteerd.

Hiermee zijn ook de werkzaamheden van fase 3 van dit Ruimte voor de Rivier project in 2015 klaar en is de hoogwaterveiligheid van de Waal verbeterd. Het formele oplevermoment voor Kribverlaging Waal en aanleg langsdammen staat gepland eind maart 2016. De tussentijd is nodig voor de afhandeling van rapportages en dossiers. 

De afgelopen vier jaar heeft Rijkswaterstaat werkzaamheden verricht in de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem. Deze werkzaamheden betroffen het verlagen van 450 kribben en het aanleggen van langsdammen van in totaal 10 kilometer. Deze langsdammen zijn als alternatief voor de kribben aangelegd. Doel van deze langsdammen is om in één keer de hoogwaterveiligheid en de omstandigheden voor de scheepvaart en de natuur langs dit traject van de rivier te verbeteren. Op het traject tussen Wamel en Ophemert, waar de langsdammen zijn aangelegd, zijn de kribben in de binnenbochten verwijderd. In de buitenbocht hoefden dan geen kribben te worden verlaagd. 

Het project Kribverlaging Waal fase3 en langsdammen Wamel-Ophemert is onderdeel van het Programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Dit programma heeft als doel de hoogwaterveiligheid en aantrekkelijkheid van het Nederlandse rivierengebied voor de toekomst te verbeteren.

Onderliggende pagina's