Voorlopige gunning 3e kolk Beatrixsluis bekend

Nieuwsbericht

Voorlopige gunning 3e kolk Beatrixsluis bekend

Gepubliceerd op: 16 november 2015- Laatste update: 16 november 2015 14:29 uur

Rijkswaterstaat is voornemens de bouw van de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis en de verbreding van het Lekkanaal bij Nieuwegein te gunnen aan Sas van Vreeswijk. Sas van Vreeswijk wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren van een 3e sluiskolk en voor het verbreden van het Lekkanaal.

Daarnaast wordt dit consortium gedurende 27 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van het volledige sluizencomplex en van het Lekkanaal. De bouw start in het najaar van 2016 en is gereed in 2019. Dit is een jaar eerder dan tot nu toe verwacht.

Voorlopige gunning

De gunning aan Sas van Vreeswijk is nog niet definitief. Het voornemen tot gunning wordt in december 2015 omgezet in een definitieve gunning, mits er geen bezwaar ingediend is. Sas van Vreeswijk is een combinatie van Besix Group, RebelValley en TDP met als belangrijke partners Martens en Van Oord en Agidens. Sas is een speelse verwijzing naar het Belgische aandeel in het consortium; ‘sas’ is een Vlaamse term voor sluis. Vreeswijk is een verwijzing naar de historische band tussen sluizen, schippers en bewoners in de omgeving.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen beoordeeld op de criteria ‘tevreden gebruiker’, ‘tevreden beheerder’ en ‘tevreden omgeving’. Door de criteria breed te formuleren en ruimte voor interpretatie te laten aan marktpartijen, probeert Rijkswaterstaat de markt uit te dagen met innovatieve oplossingen te komen voor bijvoorbeeld beperking van de hinder tijdens de bouw.

Andere blik op risicoverdeling

Een belangrijk onderdeel van het contract is de risicoverdeling. Hier hebben Rijkswaterstaat en de marktpartijen tijdens de dialoogfase van de aanbesteding op een andere manier naar gekeken. Ieder neemt qua risicoverdeling het deel dat hij het beste kan beheersen tegen laagst maatschappelijke kosten. 

Rens van Twisk, contractmanager van Rijkswaterstaat:Tijdens de aanbesteding hebben we ons steeds zo opgesteld dat we marktpartijen hielpen de best mogelijke aanbieding te maken. Dat vraagt een open en constructieve houding. Volgens mij zijn we erin geslaagd een proces in te richten dat gekenmerkt werd door positiviteit en motivatie.' 

Tendermanager Nico de Koning van Besix zegt hierover: 'Tijdens de dialoog was er een gezamenlijke wens om alle mogelijke risico’s die dit project kunnen bedreigen op een constructieve wijze te bespreken. Dit is ook gebeurd en hierdoor is het besef er eens te meer dat het binnenhalen van dit project slechts het begin is. Maar hierdoor voelt het ook als een duurzaam succes. Onze aanbieding heeft ambitie maar is tegelijkertijd robuust en realistisch. We kunnen tegen een stootje en hebben vertrouwen dat wij ook bij onvoorziene omstandigheden van het project een gezamenlijk succes kunnen maken.'

Prinses Beatrixsluis

De Prinses Beatrixsluis is de grootste monumentale binnenvaartsluis van Nederland en is na 77 jaar toe aan uitbreiding. Door de aanleg van een 3e sluiskolk en de verbreding van het Lekkanaal kan de scheepvaart ook in de toekomst vlot en veilig de sluis passeren. Daarnaast komt er ruimte voor extra ligplaatsen. 

Het project Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis is onderdeel van het programma Sluizen van Rijkswaterstaat. Dat bestaat uit 6 projecten: keersluis Limmel, 2e kolk Eefde, 3e kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.

Onderliggende pagina's