Verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide: volgende stap in procedure gezet

Nieuwsbericht

Verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide: volgende stap in procedure gezet

Gepubliceerd op: 11 november 2015- Laatste update: 11 november 2015 11:57 uur

In de Tracéwetprocedure voor de verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en knooppunt Kerensheide (midden Limburg) wordt een nieuwe stap gezet met de publicatie van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Deze notitie ligt ter inzage van 13 november tot en met 24 december. In die periode kan iedereen die dat wil reageren.

Tracéwetprocedure verbreding A2

Rijkswaterstaat is van plan de A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide te verbreden naar twee keer drie rijstroken plus vluchtstrook. Volgens planning beginnen de werkzaamheden in 2022. Voordat de verbreding gerealiseerd kan worden moet een wettelijke procedure gevolgd worden, de Tracéwetprocedure. 

De Tracéwet schrijft voor dat de minister het voornemen om een Tracébesluit en bijbehorend milieu effect rapport te gaan opstellen officieel publiceert. Deze zogenaamde ‘kennisgeving van het voornemen om een milieu effect rapport op te stellen’ wordt op 12 november gepubliceerd in de Staatscourant en in advertenties in de regionale media.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De publicatie van de kennisgeving is een officieel moment in de Tracéwetprocedure. De kennisgeving wordt zes weken ter inzage gelegd, samen met de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze Notitie is de onderzoeksopzet voor het milieu effect rapport. Er staat beschreven welke onderwerpen Rijkswaterstaat van plan is te onderzoeken en waarom.

Reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Iedereen die dat wil kan reageren op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze fase vraagt Rijkswaterstaat reacties op de onderzoeksopzet. Is de onderzoeksopzet compleet of ontbreken nog zaken? Welke aandachtspunten leven er in de omgeving? 

Reageren kan van 13 november tot en met 24 december 2015, bij voorkeur digitaal via Platform Participatie. Schriftelijk reageren kan naar het volgende adres: 

Directie Participatie
A2 Het Vonderen – Kerensheide
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

Waar ligt de Notitie ter inzage?

De Notitie is van 13 november tot en met 24 december te bekijken op de website van het Platform Participatie: www.platformparticipatie.nl. Daarnaast ligt de Notitie tijdens de reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties: 

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu in Den Haag; 
 • Kantoor Rijkswaterstaat Zuid Nederland in Maastricht; 
 • Provinciehuis Limburg in Maastricht; 
 • Gemeentehuis Echt-Susteren; 
 • Gemeentehuis Sittard-Geleen; 
 • Gemeentehuis Stein; 
 • Kantoor Waterschap Roer en Overmaas in Sittard.

Tracéwetprocedure

De Tracéwetprocedure voor de verbreding van de A2 bestaat uit een aantal fasen: 

 • Fase 1: Startbeslissing, gepubliceerd in 2013; 
 • Fase 2: publicatie van het voornemen om een milieu effect rapport op te stellen, publicatie 12 november 2015 
 • Fase 3: publicatie van het Ontwerp Tracébesluit en milieu effect rapport, verwacht eind 2016
 • Fase 4: publicatie van het Tracébesluit, verwacht eind 2017.

Onderliggende pagina's