Waterstand tov NAP

Waterstand t.o.v. NAP

Hieronder ziet u een actueel overzicht van de waterstanden in Nederland, gemeten door Rijkswaterstaat. U kunt de historie en de voorspelde waterstanden van een bepaald meetpunt bekijken door op dit meetpunt te klikken.

Open ingesloten pagina

TAW en NAP

De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waarin hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Het TAW ligt 2,33 meter lager dan het NAP. Waterstanden weergegeven to.v. TAW zijn dus 2,33 meter hoger dan dezelfde waterstanden t.o.v. NAP.

Disclaimer

Gebruik van de informatie op deze kaart is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare informatie. Desondanks kunnen de werkelijke gegevens door verschillende oorzaken afwijken van de hier getoonde actuele gegevens (bijv. in de getoonde verwachtingen).