Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website besteedt Rijkswaterstaat veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. We streven ernaar om alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken.

Digitoegankelijkheid

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring. Voor het grootste deel voldoet Rijkswaterstaat.nl aan deze eisen.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen waardoor de content op de site niet (geheel) aan de webrichtlijnen voldoet. Enkele voorbeelden:
  • Video’s
    Video’s met een actuele nieuwswaarde plaatsen we direct. Hierbij wachten we niet met publiceren totdat ze aan de webrichtlijnen voldoen. Door het productieproces voldoen deze video’s na 5 werkdagen aan de webrichtlijnen.
  • Kaartinformatie
    Bepaalde informatie wordt aangeboden via onze kaartapplicatie. Niet elke kaart heeft een alternatieve weergave. Op dit moment wordt er gewerkt aan een rijksbrede oplossing voor toegankelijke geografische informatie. Tot die tijd gebruiken wij onze eigen kaartapplicatie, waarbij we waar mogelijk links aanbieden naar gerelateerde informatie.
  • Oude content
    Nieuwe content wordt altijd geplaatst op basis van de op dat moment geldende richtlijnen. Oude content en documenten (bijvoorbeeld PDF’s) passen we niet met terugwerkende kracht aan. Dit kost namelijk onevenredig veel tijd en geld. Uitgangspunt is dus dat alle informatie altijd wordt gepubliceerd volgens de op dat moment geldende richtlijnen.

Meldingsformulier Toegankelijkheid

Bent u van mening dat onze website ondanks onze toetsing niet voldoet of heeft u om wat voor reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie. U kunt uw melding doorgeven via ons contactformulier.