Cookies

Cookies

Rijkswaterstaat.nl maakt gebruik van cookies, onder andere voor onderzoek onder de bezoekers van de website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op deze site te herkennen bent.

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten géén persoonsgegevens. Rijkswaterstaat.nl kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook is het niet mogelijk om cookies te gebruiken om u op websites van derden te identificeren. Hieronder vertellen wij u meer over de cookies die we gebruiken.

Optimale werking

Om de website van Rijkswaterstaat optimaal te laten werken, maken wij gebruik van enkele specifieke cookies. Met de opgeslagen informatie in deze cookies werken functionaliteiten zoals de zoekmachine en webpagina's met formulieren naar behoren.

Basiscookies voor een optimale werking van de website
NaamDoel
ASP.NET_SessionIdBijhouden van een geanonimiseerde gebruikerssessie.
TAFSessionIdBijhouden van een geanonimiseerde gebruikerssessie.
__RequestVerificationTokenControleert ter beveiliging of bij het verzenden van formulieren de aanvraag door de juiste cliënt gedaan wordt.

Webstatistieken

Cookies gebruiken we ten eerste voor het meten van webstatistieken. We doen dit met het open source webanalysepakket Piwik. We analyseren deze gegevens, waardoor we de website nog beter op bezoekers kunnen afstemmen. De verzamelde gegevens gebruiken we uitsluitend voor verbetering van de website.

Cookies voor webstatistieken
NaamDoel
_pk_id.*Is de bezoeker nieuw of heeft de bezoeker de site al eerder bezocht?
_pk_ses.*Welke pagina's heeft de bezoeker geraadpleegd?
_pk_ref.*Vanaf welke site is de bezoeker gekomen?

Online enquêtes

Daarnaast gebruiken we cookies voor online enquêtes. Regelmatig wordt op deze website een gebruikersonderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau MetrixLab. Dit onderzoek maakt gebruik van cookies voor de opslag van gegevens en het onthouden van voorkeuren voor deelname aan het onderzoek. Met de antwoorden van deze vragenlijst verbeteren we de website en onze dienstverlening. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies, die pas geplaatst worden na uw toestemming:

Cookies voor online enquêtes
NaamDoel
MetrixLab-Frequency-Controlp10304
Legt het eerste bezoek aan rijkswaterstaat.nl van die week vast.
MetrixLab-p10304
Legt de voorkeur vast voor deelname aan het online onderzoek op rijkswaterstaat.nl.

Kaarten

Tot slot gebruiken we cookies zodat u onze interactieve kaarten optimaal kunt gebruiken.


Cookies voor kaarten
Naam
Doel
RWSNL-geotool

Het cookie slaat de selectiegegevens op van de laatste gebruikersvraag bij de kaartentoepassing GeoTool. Komt u binnen een dag terug bij deze kaart, dan ziet u de selectie die u eerder heeft gemaakt.

Cookies uitschakelen

Wilt u niet dat de website van Rijkswaterstaat cookies op uw computer plaatst, dan kunt u dit via de instellingen van uw webbrowser aanpassen. Als uw webbrowser geen cookies accepteert werkt de website niet volledig. U kunt bijvoorbeeld geen formulieren insturen of gebruik maken van de zoekmachine.