ISO XML

Verantwoordelijk voor de dataset ""

Distributie van de dataset

Overige informatie

Samenvatting
Toepassingsschaal
Dataset taal
Dataset karakterset
Thema's
Naam geografisch gebied
Algemene beschrijving herkomst

Gegevens over deze metadata

Metadata ID
Metadata taal
Metadata karakterset
Parent ID
Metadata hiërarchieniveau
Metadata datum
Metadatastandaard naam (versie: )

Verantwoordelijk voor deze metadata

Basisinformatie betreft de dataset

Dataset titel
Alternatieve titel
versie

Uitgebreide informatie over de dataset

Unieke Identifier UUID
  Serienaam/-nummer
  Samenvatting
  Doel van vervaardiging
  Status
  Trefwoorden
  Thesaurus
  Alternatieve titel
  Toepassingsschaal
  Resolutie
  Dataset taal
  Dataset karakterset
  Thema's
  Aanvullende informatie

  Verantwoordelijk voor de dataset

  Restricties bij gebruik

  Gebruiksbeperkingen
   (Juridische) toegangsrestricties
    (Juridische) gebruiksrestricties
     Overige beperkingen

      Restricties i.v.m. veiligheid

      Veiligheidsrestricties
      Toelichting

      Kwaliteit van de gegevens

      Niveau kwaliteitsbeschrijving

      Specificatie

      Het is niet bekend of het aan de specificatie voldoet.

      Specificatie
      Alternatieve titel
      Verklaring

      Compleetheid

      Type waarde compleetheid
      Compleetheid

      Nauwkeurigheid

      Type waarde geometrische nauwkeurigheid
      Geometrische nauwkeurigheid

      Productie informatie

      Omschrijving van de herkomst

      Ruimtelijk schema

      Inhoud

       

      Het is niet bekend of de objectcatalogus onderdeel is van de dataset.

       

      Distributie format

      Naam distributie formaat
      versie

      Applicatieschema

      Naam applicatieschema
      Taal van applicatieschema
      Constraintlanguage van applicatieschema