Sign. Golfperiode voor K13 Alpha (K13 - LMW)

Sign. Golfperiode in grafiek

Sign. Golfperiode grafiek K13 Alpha (K13 - LMW)

Sign. Golfperiode in tabel


 Sign. Golfperiode
dag tijd sec
28/0608:506.3
28/0608:406.3
28/0608:304.2
28/0608:204.6
28/0608:106.6
28/0608:006.5
28/0607:506.4
28/0607:405.2
28/0607:305.2
28/0607:205.6
28/0607:106.8
28/0607:006.3
28/0606:505.0
28/0606:40geen data
28/0606:30geen data
28/0606:20geen data
28/0606:10geen data
28/0606:00geen data
28/0605:50geen data
28/0605:40geen data
28/0605:30geen data
28/0605:20geen data
28/0605:10geen data
28/0605:00geen data
28/0604:50geen data
28/0604:40geen data
28/0604:30geen data
28/0604:20geen data
28/0604:10geen data
28/0604:00geen data
28/0603:50geen data
28/0603:40geen data
28/0603:30geen data
28/0603:20geen data
28/0603:10geen data
28/0603:00geen data
28/0602:50geen data
28/0602:40geen data
28/0602:30geen data
28/0602:20geen data
28/0602:10geen data
28/0602:00geen data
28/0601:50geen data
28/0601:40geen data
28/0601:30geen data
28/0601:20geen data
28/0601:10geen data
28/0601:00geen data
28/0600:50geen data
28/0600:40geen data
28/0600:30geen data
28/0600:20geen data
28/0600:10geen data
28/0600:00geen data
27/0623:50geen data
27/0623:40geen data
27/0623:30geen data
27/0623:20geen data
27/0623:10geen data
27/0623:00geen data
27/0622:50geen data
27/0622:40geen data
27/0622:30geen data
27/0622:20geen data
27/0622:10geen data
27/0622:00geen data
27/0621:50geen data
27/0621:40geen data
27/0621:30geen data
27/0621:20geen data
27/0621:10geen data
27/0621:00geen data
27/0620:50geen data
27/0620:40geen data
27/0620:30geen data
27/0620:20geen data
27/0620:10geen data
27/0620:00geen data
27/0619:50geen data
27/0619:40geen data
27/0619:30geen data
27/0619:20geen data
27/0619:10geen data
27/0619:00geen data
27/0618:50geen data
27/0618:40geen data
27/0618:30geen data
27/0618:20geen data
27/0618:10geen data
27/0618:00geen data
27/0617:50geen data
27/0617:40geen data
27/0617:30geen data
27/0617:20geen data
27/0617:10geen data
27/0617:00geen data
27/0616:50geen data
27/0616:40geen data
27/0616:30geen data
27/0616:20geen data
27/0616:10geen data
27/0616:00geen data
27/0615:50geen data
27/0615:40geen data
27/0615:30geen data
27/0615:20geen data
27/0615:10geen data
27/0615:00geen data
27/0614:50geen data
27/0614:40geen data
27/0614:30geen data
27/0614:20geen data
27/0614:10geen data
27/0614:00geen data
27/0613:50geen data
27/0613:40geen data
27/0613:30geen data
27/0613:20geen data
27/0613:10geen data
27/0613:00geen data
27/0612:50geen data
27/0612:40geen data
27/0612:30geen data
27/0612:20geen data
27/0612:10geen data
27/0612:00geen data
27/0611:50geen data
27/0611:40geen data
27/0611:30geen data
27/0611:20geen data
27/0611:10geen data
27/0611:00geen data
27/0610:50geen data
27/0610:40geen data
27/0610:30geen data
27/0610:20geen data
27/0610:10geen data
27/0610:00geen data
27/0609:50geen data
27/0609:40geen data
27/0609:30geen data
27/0609:20geen data
27/0609:10geen data
27/0609:00geen data
27/0608:50geen data
27/0608:40geen data
27/0608:30geen data
27/0608:20geen data
27/0608:10geen data
27/0608:00geen data
27/0607:50geen data
27/0607:40geen data
27/0607:30geen data
27/0607:20geen data
27/0607:10geen data
27/0607:00geen data
27/0606:50geen data
27/0606:40geen data
27/0606:30geen data
27/0606:20geen data
27/0606:10geen data
27/0606:00geen data
27/0605:50geen data
27/0605:40geen data
27/0605:30geen data
27/0605:20geen data
27/0605:10geen data
27/0605:00geen data
27/0604:50geen data
27/0604:40geen data
27/0604:30geen data
27/0604:20geen data
27/0604:10geen data
27/0604:00geen data
27/0603:50geen data
27/0603:40geen data
27/0603:30geen data
27/0603:20geen data
27/0603:10geen data
27/0603:00geen data
27/0602:50geen data
27/0602:40geen data
27/0602:30geen data
27/0602:20geen data
27/0602:10geen data
27/0602:00geen data
27/0601:50geen data
27/0601:40geen data
27/0601:30geen data
27/0601:20geen data
27/0601:10geen data
27/0601:00geen data
27/0600:50geen data
27/0600:40geen data
27/0600:30geen data
27/0600:20geen data
27/0600:10geen data
27/0600:00geen data
26/0623:50geen data
26/0623:40geen data
26/0623:30geen data
26/0623:20geen data
26/0623:10geen data
26/0623:00geen data
26/0622:50geen data
26/0622:40geen data
26/0622:30geen data
26/0622:20geen data
26/0622:10geen data
26/0622:00geen data
26/0621:50geen data
26/0621:40geen data
26/0621:30geen data
26/0621:20geen data
26/0621:10geen data
26/0621:00geen data
26/0620:50geen data
26/0620:40geen data
26/0620:30geen data
26/0620:20geen data
26/0620:10geen data
26/0620:00geen data
26/0619:50geen data
26/0619:40geen data
26/0619:30geen data
26/0619:20geen data
26/0619:10geen data
26/0619:00geen data
26/0618:50geen data
26/0618:40geen data
26/0618:30geen data
26/0618:20geen data
26/0618:10geen data
26/0618:00geen data
26/0617:50geen data
26/0617:40geen data
26/0617:30geen data
26/0617:20geen data
26/0617:10geen data
26/0617:00geen data
26/0616:50geen data
26/0616:40geen data
26/0616:30geen data
26/0616:20geen data
26/0616:10geen data
26/0616:00geen data
26/0615:50geen data
26/0615:40geen data
26/0615:30geen data
26/0615:20geen data
26/0615:10geen data
26/0615:00geen data
26/0614:50geen data
26/0614:40geen data
26/0614:30geen data
26/0614:20geen data
26/0614:10geen data
26/0614:00geen data
26/0613:50geen data
26/0613:40geen data
26/0613:30geen data
26/0613:20geen data
26/0613:10geen data
26/0613:00geen data
26/0612:50geen data
26/0612:40geen data
26/0612:30geen data
26/0612:20geen data
26/0612:10geen data
26/0612:00geen data
26/0611:50geen data
26/0611:40geen data
26/0611:30geen data
26/0611:20geen data
26/0611:10geen data
26/0611:00geen data
26/0610:50geen data
26/0610:40geen data
26/0610:30geen data
26/0610:20geen data
26/0610:10geen data
26/0610:00geen data
26/0609:50geen data
26/0609:40geen data
26/0609:30geen data
26/0609:20geen data
26/0609:10geen data
26/0609:00geen data
26/0608:50geen data
26/0608:40geen data
26/0608:30geen data
26/0608:20geen data
26/0608:10geen data
26/0608:00geen data
26/0607:50geen data
26/0607:40geen data
26/0607:30geen data
26/0607:20geen data
26/0607:10geen data
26/0607:00geen data
26/0606:50geen data
26/0606:40geen data
26/0606:30geen data
26/0606:20geen data
26/0606:10geen data
26/0606:00geen data
26/0605:50geen data
26/0605:40geen data
26/0605:30geen data
26/0605:20geen data
26/0605:10geen data
26/0605:00geen data
26/0604:50geen data
26/0604:40geen data
26/0604:30geen data
26/0604:20geen data
26/0604:10geen data
26/0604:00geen data
26/0603:50geen data
26/0603:40geen data
26/0603:30geen data
26/0603:20geen data
26/0603:10geen data
26/0603:00geen data
26/0602:50geen data
26/0602:40geen data
26/0602:30geen data
26/0602:20geen data
26/0602:10geen data
26/0602:00geen data
26/0601:50geen data
26/0601:40geen data
26/0601:30geen data
26/0601:20geen data
26/0601:10geen data
26/0601:00geen data
26/0600:50geen data
26/0600:40geen data
26/0600:30geen data
26/0600:20geen data
26/0600:10geen data
26/0600:00geen data
25/0623:50geen data
25/0623:40geen data
25/0623:30geen data
25/0623:20geen data
25/0623:10geen data
25/0623:00geen data
25/0622:50geen data
25/0622:40geen data
25/0622:30geen data
25/0622:20geen data
25/0622:10geen data
25/0622:00geen data
25/0621:50geen data
25/0621:40geen data
25/0621:30geen data
25/0621:20geen data
25/0621:10geen data
25/0621:00geen data
25/0620:50geen data
25/0620:40geen data
25/0620:30geen data
25/0620:20geen data
25/0620:10geen data
25/0620:00geen data
25/0619:50geen data
25/0619:40geen data
25/0619:30geen data
25/0619:20geen data
25/0619:10geen data
25/0619:00geen data
25/0618:50geen data
25/0618:40geen data
25/0618:30geen data
25/0618:20geen data
25/0618:10geen data
25/0618:008.9
25/0617:505.6
25/0617:403.5
25/0617:30geen data
25/0617:20geen data
25/0617:10geen data
25/0617:00geen data
25/0616:50geen data
25/0616:40geen data
25/0616:30geen data
25/0616:20geen data
25/0616:10geen data
25/0616:00geen data
25/0615:50geen data
25/0615:40geen data
25/0615:30geen data
25/0615:20geen data
25/0615:10geen data
25/0615:00geen data
25/0614:50geen data
25/0614:40geen data
25/0614:30geen data
25/0614:20geen data
25/0614:10geen data
25/0614:00geen data
25/0613:50geen data
25/0613:40geen data
25/0613:30geen data
25/0613:20geen data
25/0613:10geen data
25/0613:00geen data
25/0612:50geen data
25/0612:40geen data
25/0612:30geen data
25/0612:20geen data
25/0612:10geen data
25/0612:00geen data
25/0611:50geen data
25/0611:40geen data
25/0611:30geen data
25/0611:20geen data
25/0611:10geen data
25/0611:00geen data
25/0610:50geen data
25/0610:407.2
25/0610:307.0
25/0610:206.4
25/0610:106.5
25/0610:004.9
25/0609:50geen data
25/0609:40geen data
25/0609:30geen data
25/0609:20geen data
25/0609:10geen data
25/0609:00geen data
25/0608:50geen data
25/0608:40geen data
25/0608:30geen data
25/0608:20geen data
25/0608:10geen data
25/0608:00geen data
25/0607:50geen data
25/0607:40geen data
25/0607:30geen data
25/0607:20geen data
25/0607:10geen data
25/0607:00geen data
25/0606:50geen data
25/0606:40geen data
25/0606:30geen data
25/0606:20geen data
25/0606:10geen data
25/0606:00geen data
25/0605:50geen data
25/0605:40geen data
25/0605:30geen data
25/0605:20geen data
25/0605:10geen data
25/0605:00geen data
25/0604:50geen data
25/0604:40geen data
25/0604:30geen data
25/0604:20geen data
25/0604:10geen data
25/0604:00geen data
25/0603:50geen data
25/0603:40geen data
25/0603:30geen data
25/0603:20geen data
25/0603:10geen data
25/0603:00geen data
25/0602:50geen data
25/0602:40geen data
25/0602:30geen data
25/0602:20geen data
25/0602:10geen data
25/0602:00geen data
25/0601:50geen data
25/0601:40geen data
25/0601:30geen data
25/0601:20geen data
25/0601:10geen data
25/0601:00geen data
25/0600:50geen data
25/0600:40geen data
25/0600:30geen data
25/0600:20geen data
25/0600:10geen data
25/0600:00geen data
24/0623:50geen data
24/0623:40geen data
24/0623:30geen data
24/0623:20geen data
24/0623:10geen data
24/0623:00geen data
24/0622:50geen data
24/0622:40geen data
24/0622:30geen data
24/0622:20geen data
24/0622:10geen data
24/0622:00geen data
24/0621:50geen data
24/0621:40geen data
24/0621:30geen data
24/0621:20geen data
24/0621:10geen data
24/0621:00geen data
24/0620:50geen data
24/0620:40geen data
24/0620:30geen data
24/0620:20geen data
24/0620:10geen data
24/0620:00geen data
24/0619:50geen data
24/0619:40geen data
24/0619:30geen data
24/0619:20geen data
24/0619:10geen data
24/0619:00geen data
24/0618:50geen data
24/0618:40geen data
24/0618:30geen data
24/0618:20geen data
24/0618:10geen data
24/0618:00geen data
24/0617:50geen data
24/0617:40geen data
24/0617:30geen data
24/0617:20geen data
24/0617:10geen data
24/0617:00geen data
24/0616:50geen data
24/0616:40geen data
24/0616:30geen data
24/0616:20geen data
24/0616:10geen data
24/0616:00geen data
24/0615:50geen data
24/0615:40geen data
24/0615:30geen data
24/0615:20geen data
24/0615:10geen data
24/0615:00geen data
24/0614:50geen data
24/0614:40geen data
24/0614:30geen data
24/0614:20geen data
24/0614:10geen data
24/0614:00geen data
24/0613:50geen data
24/0613:40geen data
24/0613:30geen data
24/0613:20geen data
24/0613:10geen data
24/0613:00geen data
24/0612:50geen data
24/0612:40geen data
24/0612:30geen data
24/0612:20geen data
24/0612:10geen data
24/0612:00geen data
24/0611:50geen data
24/0611:40geen data
24/0611:30geen data
24/0611:20geen data
24/0611:10geen data
24/0611:00geen data
24/0610:50geen data
24/0610:40geen data
24/0610:30geen data
24/0610:20geen data
24/0610:10geen data
24/0610:00geen data
24/0609:50geen data
24/0609:40geen data
24/0609:30geen data
24/0609:20geen data
24/0609:10geen data
24/0609:00geen data
24/0608:50geen data
24/0608:40geen data
24/0608:30geen data
24/0608:20geen data
24/0608:10geen data
24/0608:00geen data
24/0607:50geen data
24/0607:40geen data
24/0607:30geen data
24/0607:20geen data
24/0607:10geen data
24/0607:00geen data
24/0606:50geen data
24/0606:40geen data
24/0606:30geen data
24/0606:20geen data
24/0606:10geen data
24/0606:00geen data
24/0605:50geen data
24/0605:40geen data
24/0605:30geen data
24/0605:20geen data
24/0605:10geen data
24/0605:00geen data
24/0604:50geen data
24/0604:40geen data
24/0604:30geen data
24/0604:20geen data
24/0604:10geen data
24/0604:00geen data
24/0603:50geen data
24/0603:40geen data
24/0603:30geen data
24/0603:20geen data
24/0603:10geen data
24/0603:00geen data
24/0602:50geen data
24/0602:40geen data
24/0602:30geen data
24/0602:20geen data
24/0602:10geen data
24/0602:00geen data
24/0601:50geen data
24/0601:40geen data
24/0601:30geen data
24/0601:20geen data
24/0601:10geen data
24/0601:00geen data
24/0600:50geen data
24/0600:40geen data
24/0600:30geen data
24/0600:20geen data
24/0600:10geen data
24/0600:00geen data
23/0623:50geen data
23/0623:404.8
23/0623:305.6
23/0623:20geen data
23/0623:10geen data
23/0623:00geen data
23/0622:50geen data
23/0622:40geen data
23/0622:30geen data
23/0622:20geen data
23/0622:10geen data
23/0622:00geen data
23/0621:50geen data
23/0621:40geen data
23/0621:30geen data
23/0621:20geen data
23/0621:10geen data
23/0621:00geen data
23/0620:50geen data
23/0620:40geen data
23/0620:30geen data
23/0620:20geen data
23/0620:10geen data
23/0620:00geen data
23/0619:50geen data
23/0619:40geen data
23/0619:30geen data
23/0619:20geen data
23/0619:10geen data
23/0619:00geen data
23/0618:50geen data
23/0618:40geen data
23/0618:30geen data
23/0618:20geen data
23/0618:10geen data
23/0618:00geen data
23/0617:50geen data
23/0617:40geen data
23/0617:30geen data
23/0617:20geen data
23/0617:10geen data
23/0617:00geen data
23/0616:50geen data
23/0616:40geen data
23/0616:30geen data
23/0616:20geen data
23/0616:10geen data
23/0616:00geen data
23/0615:50geen data
23/0615:40geen data
23/0615:30geen data
23/0615:20geen data
23/0615:10geen data
23/0615:00geen data
23/0614:50geen data
23/0614:40geen data
23/0614:30geen data
23/0614:20geen data
23/0614:10geen data
23/0614:00geen data
23/0613:50geen data
23/0613:40geen data
23/0613:30geen data
23/0613:20geen data
23/0613:10geen data
23/0613:00geen data
23/0612:50geen data
23/0612:40geen data
23/0612:30geen data
23/0612:20geen data
23/0612:10geen data
23/0612:00geen data
23/0611:50geen data
23/0611:40geen data
23/0611:30geen data
23/0611:20geen data
23/0611:10geen data
23/0611:00geen data
23/0610:50geen data
23/0610:40geen data
23/0610:30geen data
23/0610:20geen data
23/0610:10geen data
23/0610:00geen data
23/0609:50geen data
23/0609:40geen data
23/0609:30geen data
23/0609:20geen data
23/0609:10geen data
23/0609:00geen data
23/0608:50geen data
23/0608:40geen data
23/0608:30geen data
23/0608:20geen data
23/0608:10geen data
23/0608:00geen data
23/0607:50geen data
23/0607:40geen data
23/0607:30geen data
23/0607:20geen data
23/0607:10geen data
23/0607:00geen data
23/0606:50geen data
23/0606:40geen data
23/0606:30geen data
23/0606:20geen data
23/0606:10geen data
23/0606:00geen data
23/0605:50geen data
23/0605:40geen data
23/0605:30geen data
23/0605:20geen data
23/0605:10geen data
23/0605:00geen data
23/0604:50geen data
23/0604:40geen data
23/0604:30geen data
23/0604:20geen data
23/0604:10geen data
23/0604:00geen data
23/0603:50geen data
23/0603:40geen data
23/0603:30geen data
23/0603:20geen data
23/0603:10geen data
23/0603:00geen data
23/0602:50geen data
23/0602:40geen data
23/0602:30geen data
23/0602:20geen data
23/0602:10geen data
23/0602:00geen data
23/0601:50geen data
23/0601:40geen data
23/0601:30geen data
23/0601:20geen data
23/0601:10geen data
23/0601:00geen data
23/0600:50geen data
23/0600:40geen data
23/0600:30geen data
23/0600:20geen data
23/0600:10geen data
23/0600:00geen data