Sign. Golfperiode voor D15 platform (D15 - LMW)

Sign. Golfperiode in grafiek

Sign. Golfperiode grafiek D15 platform (D15 - LMW)

Sign. Golfperiode in tabel


 Sign. Golfperiode
dag tijd sec
26/0409:30geen data
26/0409:20geen data
26/0409:10geen data
26/0409:00geen data
26/0408:50geen data
26/0408:40geen data
26/0408:30geen data
26/0408:20geen data
26/0408:10geen data
26/0408:00geen data
26/0407:50geen data
26/0407:40geen data
26/0407:30geen data
26/0407:20geen data
26/0407:10geen data
26/0407:00geen data
26/0406:50geen data
26/0406:40geen data
26/0406:30geen data
26/0406:20geen data
26/0406:10geen data
26/0406:00geen data
26/0405:50geen data
26/0405:40geen data
26/0405:30geen data
26/0405:20geen data
26/0405:10geen data
26/0405:00geen data
26/0404:50geen data
26/0404:40geen data
26/0404:30geen data
26/0404:20geen data
26/0404:10geen data
26/0404:00geen data
26/0403:50geen data
26/0403:40geen data
26/0403:30geen data
26/0403:20geen data
26/0403:10geen data
26/0403:00geen data
26/0402:50geen data
26/0402:4010.2
26/0402:3010.5
26/0402:20geen data
26/0402:10geen data
26/0402:00geen data
26/0401:50geen data
26/0401:40geen data
26/0401:30geen data
26/0401:20geen data
26/0401:10geen data
26/0401:00geen data
26/0400:50geen data
26/0400:40geen data
26/0400:30geen data
26/0400:20geen data
26/0400:10geen data
26/0400:00geen data
25/0423:50geen data
25/0423:40geen data
25/0423:30geen data
25/0423:20geen data
25/0423:10geen data
25/0423:00geen data
25/0422:50geen data
25/0422:40geen data
25/0422:30geen data
25/0422:20geen data
25/0422:10geen data
25/0422:00geen data
25/0421:50geen data
25/0421:40geen data
25/0421:30geen data
25/0421:20geen data
25/0421:10geen data
25/0421:00geen data
25/0420:50geen data
25/0420:40geen data
25/0420:30geen data
25/0420:20geen data
25/0420:10geen data
25/0420:00geen data
25/0419:50geen data
25/0419:40geen data
25/0419:30geen data
25/0419:20geen data
25/0419:10geen data
25/0419:00geen data
25/0418:50geen data
25/0418:40geen data
25/0418:30geen data
25/0418:20geen data
25/0418:10geen data
25/0418:00geen data
25/0417:50geen data
25/0417:40geen data
25/0417:30geen data
25/0417:20geen data
25/0417:10geen data
25/0417:00geen data
25/0416:50geen data
25/0416:40geen data
25/0416:30geen data
25/0416:20geen data
25/0416:10geen data
25/0416:00geen data
25/0415:50geen data
25/0415:40geen data
25/0415:30geen data
25/0415:20geen data
25/0415:10geen data
25/0415:00geen data
25/0414:50geen data
25/0414:40geen data
25/0414:30geen data
25/0414:20geen data
25/0414:10geen data
25/0414:00geen data
25/0413:50geen data
25/0413:40geen data
25/0413:30geen data
25/0413:20geen data
25/0413:10geen data
25/0413:00geen data
25/0412:50geen data
25/0412:40geen data
25/0412:30geen data
25/0412:20geen data
25/0412:10geen data
25/0412:00geen data
25/0411:50geen data
25/0411:40geen data
25/0411:30geen data
25/0411:20geen data
25/0411:10geen data
25/0411:00geen data
25/0410:50geen data
25/0410:40geen data
25/0410:30geen data
25/0410:20geen data
25/0410:10geen data
25/0410:00geen data
25/0409:50geen data
25/0409:40geen data
25/0409:30geen data
25/0409:20geen data
25/0409:10geen data
25/0409:00geen data
25/0408:50geen data
25/0408:40geen data
25/0408:30geen data
25/0408:20geen data
25/0408:10geen data
25/0408:00geen data
25/0407:50geen data
25/0407:40geen data
25/0407:30geen data
25/0407:20geen data
25/0407:10geen data
25/0407:00geen data
25/0406:50geen data
25/0406:40geen data
25/0406:30geen data
25/0406:20geen data
25/0406:10geen data
25/0406:00geen data
25/0405:50geen data
25/0405:40geen data
25/0405:30geen data
25/0405:20geen data
25/0405:10geen data
25/0405:00geen data
25/0404:50geen data
25/0404:40geen data
25/0404:30geen data
25/0404:20geen data
25/0404:10geen data
25/0404:00geen data
25/0403:50geen data
25/0403:4010.0
25/0403:309.5
25/0403:209.2
25/0403:109.8
25/0403:00geen data
25/0402:509.8
25/0402:409.2
25/0402:309.0
25/0402:209.5
25/0402:10geen data
25/0402:00geen data
25/0401:5010.6
25/0401:4010.2
25/0401:309.8
25/0401:2010.0
25/0401:109.9
25/0401:00geen data
25/0400:50geen data
25/0400:40geen data
25/0400:30geen data
25/0400:2010.2
25/0400:1010.6
25/0400:0010.1
24/0423:509.4
24/0423:409.4
24/0423:309.4
24/0423:20geen data
24/0423:10geen data
24/0423:00geen data
24/0422:50geen data
24/0422:40geen data
24/0422:30geen data
24/0422:20geen data
24/0422:10geen data
24/0422:00geen data
24/0421:50geen data
24/0421:40geen data
24/0421:30geen data
24/0421:20geen data
24/0421:10geen data
24/0421:00geen data
24/0420:50geen data
24/0420:40geen data
24/0420:30geen data
24/0420:20geen data
24/0420:10geen data
24/0420:00geen data
24/0419:50geen data
24/0419:40geen data
24/0419:30geen data
24/0419:20geen data
24/0419:10geen data
24/0419:00geen data
24/0418:50geen data
24/0418:40geen data
24/0418:30geen data
24/0418:20geen data
24/0418:10geen data
24/0418:00geen data
24/0417:50geen data
24/0417:40geen data
24/0417:30geen data
24/0417:20geen data
24/0417:10geen data
24/0417:00geen data
24/0416:50geen data
24/0416:40geen data
24/0416:30geen data
24/0416:20geen data
24/0416:10geen data
24/0416:00geen data
24/0415:50geen data
24/0415:40geen data
24/0415:30geen data
24/0415:20geen data
24/0415:10geen data
24/0415:00geen data
24/0414:50geen data
24/0414:40geen data
24/0414:30geen data
24/0414:20geen data
24/0414:10geen data
24/0414:00geen data
24/0413:50geen data
24/0413:40geen data
24/0413:30geen data
24/0413:20geen data
24/0413:10geen data
24/0413:00geen data
24/0412:50geen data
24/0412:40geen data
24/0412:30geen data
24/0412:20geen data
24/0412:10geen data
24/0412:00geen data
24/0411:50geen data
24/0411:40geen data
24/0411:30geen data
24/0411:20geen data
24/0411:10geen data
24/0411:00geen data
24/0410:50geen data
24/0410:40geen data
24/0410:30geen data
24/0410:20geen data
24/0410:10geen data
24/0410:00geen data
24/0409:50geen data
24/0409:40geen data
24/0409:30geen data
24/0409:20geen data
24/0409:10geen data
24/0409:00geen data
24/0408:50geen data
24/0408:40geen data
24/0408:30geen data
24/0408:20geen data
24/0408:10geen data
24/0408:00geen data
24/0407:50geen data
24/0407:40geen data
24/0407:30geen data
24/0407:20geen data
24/0407:10geen data
24/0407:00geen data
24/0406:50geen data
24/0406:40geen data
24/0406:30geen data
24/0406:20geen data
24/0406:10geen data
24/0406:00geen data
24/0405:50geen data
24/0405:40geen data
24/0405:30geen data
24/0405:20geen data
24/0405:10geen data
24/0405:00geen data
24/0404:50geen data
24/0404:40geen data
24/0404:30geen data
24/0404:20geen data
24/0404:10geen data
24/0404:00geen data
24/0403:50geen data
24/0403:40geen data
24/0403:30geen data
24/0403:20geen data
24/0403:10geen data
24/0403:00geen data
24/0402:50geen data
24/0402:40geen data
24/0402:30geen data
24/0402:20geen data
24/0402:10geen data
24/0402:00geen data
24/0401:50geen data
24/0401:40geen data
24/0401:30geen data
24/0401:20geen data
24/0401:10geen data
24/0401:00geen data
24/0400:50geen data
24/0400:40geen data
24/0400:30geen data
24/0400:20geen data
24/0400:10geen data
24/0400:00geen data
23/0423:50geen data
23/0423:40geen data
23/0423:30geen data
23/0423:20geen data
23/0423:10geen data
23/0423:00geen data
23/0422:50geen data
23/0422:40geen data
23/0422:30geen data
23/0422:20geen data
23/0422:10geen data
23/0422:00geen data
23/0421:50geen data
23/0421:40geen data
23/0421:30geen data
23/0421:20geen data
23/0421:10geen data
23/0421:00geen data
23/0420:50geen data
23/0420:40geen data
23/0420:30geen data
23/0420:20geen data
23/0420:10geen data
23/0420:00geen data
23/0419:50geen data
23/0419:40geen data
23/0419:30geen data
23/0419:20geen data
23/0419:10geen data
23/0419:00geen data
23/0418:50geen data
23/0418:40geen data
23/0418:30geen data
23/0418:20geen data
23/0418:10geen data
23/0418:00geen data
23/0417:50geen data
23/0417:40geen data
23/0417:30geen data
23/0417:20geen data
23/0417:10geen data
23/0417:00geen data
23/0416:50geen data
23/0416:40geen data
23/0416:30geen data
23/0416:20geen data
23/0416:10geen data
23/0416:00geen data
23/0415:50geen data
23/0415:40geen data
23/0415:30geen data
23/0415:20geen data
23/0415:10geen data
23/0415:00geen data
23/0414:50geen data
23/0414:40geen data
23/0414:30geen data
23/0414:20geen data
23/0414:10geen data
23/0414:00geen data
23/0413:50geen data
23/0413:40geen data
23/0413:30geen data
23/0413:20geen data
23/0413:10geen data
23/0413:00geen data
23/0412:50geen data
23/0412:40geen data
23/0412:30geen data
23/0412:20geen data
23/0412:10geen data
23/0412:00geen data
23/0411:50geen data
23/0411:40geen data
23/0411:30geen data
23/0411:20geen data
23/0411:10geen data
23/0411:00geen data
23/0410:50geen data
23/0410:40geen data
23/0410:30geen data
23/0410:20geen data
23/0410:10geen data
23/0410:00geen data
23/0409:50geen data
23/0409:40geen data
23/0409:30geen data
23/0409:20geen data
23/0409:10geen data
23/0409:00geen data
23/0408:50geen data
23/0408:40geen data
23/0408:30geen data
23/0408:20geen data
23/0408:10geen data
23/0408:00geen data
23/0407:50geen data
23/0407:40geen data
23/0407:30geen data
23/0407:20geen data
23/0407:10geen data
23/0407:00geen data
23/0406:50geen data
23/0406:40geen data
23/0406:30geen data
23/0406:20geen data
23/0406:10geen data
23/0406:00geen data
23/0405:50geen data
23/0405:40geen data
23/0405:30geen data
23/0405:20geen data
23/0405:10geen data
23/0405:00geen data
23/0404:50geen data
23/0404:40geen data
23/0404:30geen data
23/0404:20geen data
23/0404:10geen data
23/0404:00geen data
23/0403:50geen data
23/0403:40geen data
23/0403:30geen data
23/0403:20geen data
23/0403:10geen data
23/0403:00geen data
23/0402:50geen data
23/0402:40geen data
23/0402:30geen data
23/0402:20geen data
23/0402:10geen data
23/0402:00geen data
23/0401:50geen data
23/0401:40geen data
23/0401:30geen data
23/0401:20geen data
23/0401:10geen data
23/0401:00geen data
23/0400:50geen data
23/0400:40geen data
23/0400:30geen data
23/0400:20geen data
23/0400:10geen data
23/0400:00geen data
22/0423:50geen data
22/0423:40geen data
22/0423:30geen data
22/0423:20geen data
22/0423:10geen data
22/0423:00geen data
22/0422:50geen data
22/0422:40geen data
22/0422:30geen data
22/0422:20geen data
22/0422:10geen data
22/0422:00geen data
22/0421:50geen data
22/0421:40geen data
22/0421:30geen data
22/0421:20geen data
22/0421:10geen data
22/0421:00geen data
22/0420:50geen data
22/0420:40geen data
22/0420:30geen data
22/0420:20geen data
22/0420:10geen data
22/0420:00geen data
22/0419:50geen data
22/0419:40geen data
22/0419:30geen data
22/0419:20geen data
22/0419:10geen data
22/0419:00geen data
22/0418:50geen data
22/0418:40geen data
22/0418:30geen data
22/0418:20geen data
22/0418:10geen data
22/0418:00geen data
22/0417:50geen data
22/0417:40geen data
22/0417:30geen data
22/0417:20geen data
22/0417:10geen data
22/0417:00geen data
22/0416:50geen data
22/0416:40geen data
22/0416:30geen data
22/0416:20geen data
22/0416:10geen data
22/0416:00geen data
22/0415:50geen data
22/0415:40geen data
22/0415:30geen data
22/0415:20geen data
22/0415:10geen data
22/0415:00geen data
22/0414:50geen data
22/0414:40geen data
22/0414:30geen data
22/0414:20geen data
22/0414:10geen data
22/0414:00geen data
22/0413:50geen data
22/0413:40geen data
22/0413:30geen data
22/0413:20geen data
22/0413:10geen data
22/0413:00geen data
22/0412:50geen data
22/0412:40geen data
22/0412:30geen data
22/0412:20geen data
22/0412:10geen data
22/0412:00geen data
22/0411:50geen data
22/0411:40geen data
22/0411:30geen data
22/0411:20geen data
22/0411:10geen data
22/0411:00geen data
22/0410:50geen data
22/0410:40geen data
22/0410:30geen data
22/0410:20geen data
22/0410:10geen data
22/0410:00geen data
22/0409:50geen data
22/0409:40geen data
22/0409:30geen data
22/0409:20geen data
22/0409:10geen data
22/0409:00geen data
22/0408:50geen data
22/0408:40geen data
22/0408:30geen data
22/0408:20geen data
22/0408:10geen data
22/0408:00geen data
22/0407:50geen data
22/0407:40geen data
22/0407:30geen data
22/0407:20geen data
22/0407:10geen data
22/0407:00geen data
22/0406:50geen data
22/0406:40geen data
22/0406:30geen data
22/0406:20geen data
22/0406:10geen data
22/0406:00geen data
22/0405:50geen data
22/0405:40geen data
22/0405:30geen data
22/0405:20geen data
22/0405:10geen data
22/0405:00geen data
22/0404:50geen data
22/0404:40geen data
22/0404:30geen data
22/0404:20geen data
22/0404:10geen data
22/0404:00geen data
22/0403:50geen data
22/0403:40geen data
22/0403:30geen data
22/0403:20geen data
22/0403:10geen data
22/0403:00geen data
22/0402:50geen data
22/0402:40geen data
22/0402:30geen data
22/0402:20geen data
22/0402:10geen data
22/0402:00geen data
22/0401:50geen data
22/0401:40geen data
22/0401:30geen data
22/0401:20geen data
22/0401:10geen data
22/0401:00geen data
22/0400:50geen data
22/0400:40geen data
22/0400:30geen data
22/0400:20geen data
22/0400:10geen data
22/0400:00geen data
21/0423:50geen data
21/0423:40geen data
21/0423:30geen data
21/0423:20geen data
21/0423:10geen data
21/0423:00geen data
21/0422:50geen data
21/0422:40geen data
21/0422:30geen data
21/0422:20geen data
21/0422:10geen data
21/0422:00geen data
21/0421:50geen data
21/0421:40geen data
21/0421:30geen data
21/0421:20geen data
21/0421:10geen data
21/0421:00geen data
21/0420:50geen data
21/0420:40geen data
21/0420:30geen data
21/0420:20geen data
21/0420:10geen data
21/0420:00geen data
21/0419:50geen data
21/0419:40geen data
21/0419:30geen data
21/0419:20geen data
21/0419:10geen data
21/0419:00geen data
21/0418:50geen data
21/0418:40geen data
21/0418:30geen data
21/0418:20geen data
21/0418:10geen data
21/0418:00geen data
21/0417:50geen data
21/0417:40geen data
21/0417:30geen data
21/0417:20geen data
21/0417:10geen data
21/0417:00geen data
21/0416:50geen data
21/0416:40geen data
21/0416:30geen data
21/0416:20geen data
21/0416:10geen data
21/0416:00geen data
21/0415:50geen data
21/0415:40geen data
21/0415:30geen data
21/0415:20geen data
21/0415:10geen data
21/0415:00geen data
21/0414:50geen data
21/0414:40geen data
21/0414:30geen data
21/0414:20geen data
21/0414:10geen data
21/0414:00geen data
21/0413:50geen data
21/0413:40geen data
21/0413:30geen data
21/0413:20geen data
21/0413:10geen data
21/0413:00geen data
21/0412:50geen data
21/0412:40geen data
21/0412:30geen data
21/0412:20geen data
21/0412:10geen data
21/0412:00geen data
21/0411:50geen data
21/0411:40geen data
21/0411:30geen data
21/0411:20geen data
21/0411:10geen data
21/0411:00geen data
21/0410:50geen data
21/0410:40geen data
21/0410:30geen data
21/0410:20geen data
21/0410:10geen data
21/0410:00geen data
21/0409:50geen data
21/0409:40geen data
21/0409:30geen data
21/0409:20geen data
21/0409:10geen data
21/0409:00geen data
21/0408:50geen data
21/0408:40geen data
21/0408:30geen data
21/0408:20geen data
21/0408:10geen data
21/0408:00geen data
21/0407:50geen data
21/0407:40geen data
21/0407:30geen data
21/0407:20geen data
21/0407:10geen data
21/0407:00geen data
21/0406:50geen data
21/0406:40geen data
21/0406:30geen data
21/0406:20geen data
21/0406:10geen data
21/0406:00geen data
21/0405:50geen data
21/0405:40geen data
21/0405:30geen data
21/0405:20geen data
21/0405:10geen data
21/0405:00geen data
21/0404:50geen data
21/0404:40geen data
21/0404:30geen data
21/0404:20geen data
21/0404:10geen data
21/0404:00geen data
21/0403:50geen data
21/0403:40geen data
21/0403:30geen data
21/0403:20geen data
21/0403:10geen data
21/0403:00geen data
21/0402:50geen data
21/0402:40geen data
21/0402:30geen data
21/0402:20geen data
21/0402:10geen data
21/0402:00geen data
21/0401:50geen data
21/0401:40geen data
21/0401:30geen data
21/0401:20geen data
21/0401:10geen data
21/0401:00geen data
21/0400:50geen data
21/0400:40geen data
21/0400:30geen data
21/0400:20geen data
21/0400:10geen data
21/0400:00geen data