01 Beter Benutten

onderliggende pagina's

Beter Benutten

Werken aan bereikbaarheid kan op veel manieren. Rijkswaterstaat doet dit onder andere door wegen aan te leggen en uit te breiden. Maar ook slimme, goedkopere maatregelen hebben veel effect op de doorstroming. In het programma Beter Benutten werken Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, regionale overheden en het bedrijfsleven samen aan een beter gebruik van de bestaande infrastructuur.

Binnen dit programma denken we samen na over hoe we bestaande (vaar)wegen beter kunnen benutten. Het doel hiervan is:

  • 20% minder files in de drukste regio’s
  • efficiënter gebruik van de vaarwegen

Maatregelen

Rijkswaterstaat werkt samen met partners in de regio aan een pakket van concrete en meetbare maatregelen, waarbij de behoefte en het gedrag van de reiziger en vervoerder centraal staan. Elke regio heeft andere knelpunten en reizigers. Daarom kiezen we voor maatwerk. Wat in Maastricht werkt, kan in Rotterdam geen effect hebben. We nemen daarom in iedere regio andere maatregelen, zoals:

  • langere in- en uitvoegstroken
  • verkeerslichten beter op elkaar afstemmen
  • gebruik van e-bikes stimuleren in bedrijfsleven
  • kortere wachttijden bij sluizen en bruggen
  • aanmoedigen van flexibele werktijden
  • minder vrachtwagens op de weg door meer goederenvervoer over water
  • spitsstroken permanent openstellen

Regio's

De 12 drukste stedelijke regio’s van Nederland doen mee. Dit zijn: Amsterdam, Arnhem-Nijmegen, Brabant, Groningen-Assen, Haaglanden, Leeuwarden, Maastricht, Midden-Nederland, Rotterdam, Stedendriehoek, Twente en Zwolle-Kampen.

Stuur door

onderliggende pagina's