02 Nieuwe Botlekbrug

onderliggende pagina's

Aanpak storingen Nieuwe Botlekbrug

De Nieuwe Botlekbrug is een belangrijke verbindingsschakel. We werken er hard aan om het aantal brugstoringen terug te brengen.

 • De Nieuwe Botlekbrug is een belangrijke schakel voor weg- en scheepvaartverkeer.
 • De nieuwe brug is sinds november 2015 in gebruik.
 • Sinds de opening zijn er 78 storingen geweest op meer dan 5.000 brugopeningen.

98% van de tijd was de brug beschikbaar voor weg- en scheepvaartverkeer

De Nieuwe Botlekbrug is een belangrijke verbindingsschakel voor het wegverkeer op de verbrede A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein, en het scheepvaartverkeer over de oude Maas. Dat de brug goed functioneert is van groot belang. De brug is in juli 2015 geopend en is tot nu toe 98 procent beschikbaar geweest voor weg- en scheepvaartverkeer. Toch vindt Rijkswaterstaat het aantal storingen (PDF, 37,67 KB) en de bijbehorende hinder voor de (vaar)weggebruikers te hoog. Vanaf de opening tot medio december 2016 zijn er 78 storingen (op meer dan 5.000 brugopeningen) opgetreden, met stremming voor wegverkeer en hoge scheepvaart tot gevolg Rijkswaterstaat en bouwcombinatie A-Lanes A15 doen er dan ook alles aan om het aantal storingen terug te dringen.

Vervanging omloopwiel van de Nieuwe Botlekbrug

We vervingen een omloopwiel van de Nieuwe Botlekbrug na een eerdere mechanische storing in 1 van de lagers van de 8 omloopwielen op de middenpijler van de brug. Eerder is een omloopwiel, dat op circa 50 m hoogte zit, verwijderd om de exacte oorzaak te achterhalen. Dit onderzoek loopt nog en concentreert zich op de lagers van de omloopwielen die regelmatig gemonitord worden. Naar aanleiding van deze monitoring is besloten tot het preventief vervangen van een 2e omloopwiel in het weekend van 5 op 6 november 2016.

Vervanging omloopwiel Nieuwe Botlekbrug. Het omloopwiel wordt van 50 meter hoogte op de dieplader getakeld die klaar staat. De dieplader met het oude omloopwiel rijdt weg. De dieplader met het nieuwe omloopwiel komt achteruit aanrijden. De dieplader met het nieuwe wiel is in positie. Het wiel wordt aan de kabels van de hijskraan bevestigd. Het wiel wordt klaargemaakt voor plaatsing in de brughefinstallatie. Het nieuwe omloopwiel wordt 50 meter omhoog getakeld. Het nieuwe omloopwiel wordt in de behuizing gemanoeuvreerd. De werkzaamheden zijn afgerond, de brug is weer open voor verkeer. Op weg naar een betrouwbare brug. Meer informatie, kijk op rijkswaterstaat.nl.

Op weg naar een betrouwbare brug

De brug is meer dan een jaar open. Sinds de openstelling hebben Rijkswaterstaat en A-Lanes A15 de brug beter leren kennen. Hierdoor herkennen we problemen eerder en lossen we deze sneller op. De genomen maatregelen hebben het aantal storingen meer dan gehalveerd. In de laatste 6 maanden van 2015 traden 51 storingen op, in de eerste 9 maanden van 2016 waren dit er 25. Dat neemt niet weg dat we 25 storingen in 9 maanden nog altijd onacceptabel vinden. Daarom werken we hard aan het oplossen van de storingen waardoor de (vaar)weggebruikers meer vertrouwen krijgen in het functioneren van de Nieuwe Botlekbrug.

Maatregelen

Er zijn 5 soorten storingen geweest:

 1. aan de afsluitbomen
 2. aan de netwerkverbinding met de verkeerscentrale
 3. door menselijk handelen tijdens uitvoering van werkzaamheden
 4. aan de vergrendeling
 5. als gevolg van een defect omloopwiel

De storingen aan de afsluitbomen zijn inmiddels aangepakt. De datacommunicatie-verbinding met de verkeerscentrale is aangepast en de procedures voor het uitvoeren van onderhoud zijn herzien. Sindsdien werken de slagbomen naar behoren en komen netwerkstoringen en storingen tijdens werkzaamheden nauwelijks nog voor. Het grendelontwerp is herzien en de grendels worden tot februari 2017 aangepast.

Toekomstige verbeteringen

Daarnaast hebben Rijkswaterstaat en A-Lanes A15 eind 2015 een team van onafhankelijke experts gevraagd om de storingen en de afhandeling hiervan te analyseren en verbetermaatregelen voor te stellen. Dit team heeft in februari zijn rapport uitgebracht. De afgelopen maanden heeft A-Lanes A15 gewerkt aan de uitvoering van de aanbevelingen van de experts.

De belangrijkste aanbeveling, om de storingen aan de grendels te verhelpen, is met prioriteit opgepakt. A-Lanes A15 heeft een monitoringsplan opgesteld en ingevoerd om de grendels met een hogere regelmaat te controleren en/of bij te stellen. Ook is het nu mogelijk om werkzaamheden aan een grendel uit te voeren, zonder dat dit invloed heeft op het reguliere brugproces. Het grendelontwerp is herzien en de grendels worden tot februari 2017 aangepast. Na de zomer nemen Rijkswaterstaat, A-Lanes A15 en ProRail een besluit over de uitwerking van de overige aanbevelingen.

Tenslotte onderzoekt A-Lanes A15 waarom het lager van 1 van de omloopwielen defect is geraakt en of dit gevolgen heeft voor de overige omloopwielen.

Sms 'BBRUG AAN' naar 3669

Communicatie

De hinder die ontstaat bij optredende storingen beperken we zoveel mogelijk door:

 • direct omleidingen in te zetten
 • te zorgen voor een goede communicatie naar de (vaar)weggebruikers, via een gratis sms-service voor schippers en weggebruikers, Twitter en verschillende media.

In de toekomst krijgen weggebruikers via hun navigatiesysteem up-to-date informatie over verwachte brugopeningen en eventueel optredende storingen. Hier wordt hard aan gewerkt.

Sms-service

Bij storingen van de Nieuwe Botlekbrug brengen we u direct op de hoogte via onze sms-service. Meld u aan door BBRUG AAN te sms'en naar 3669.

Over de brug

 • De brug gaat gemiddeld 1 keer per 1,5 uur open.
 • Dit duurt minimaal 10 minuten en is afhankelijk van het aantal schepen.
 • In 2018 loopt er een goederenspoorlijn over de brug.
 • Dan wordt ook de Oude Botlekbrug gesloopt.

De doorvaarhoogte van de nieuwe brug is 14 m

De Nieuwe Botlekbrug voor zowel spoor- als wegverkeer ligt over de Oude Maas, een belangrijke hoofdvaarweg met druk scheepvaartverkeer. De brug vervangt de Oude Botlekbrug. Doordat de doorvaarhoogte van de Nieuwe Botlekbrug hoger is hoger dan voorheen, hoeft de brug minder vaak open. Daarnaast is het aantal rijstroken per rijrichting uitgebreid van 1 naar 2. In 2018 maken ook voetgangers, fietsers en langzaam verkeer gebruik van de brug en kunnen schepen de brug van 2 kanten tegelijk passeren. Op deze wijze draagt de brug bij aan een betere doorstroming op zowel weg als water.

Verbreding A15

De bouw van de nieuwe Botlekbrug was onderdeel van de verbreding van de A15. We pakten de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein aan om de capaciteit van de weg te vergroten, de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te optimaliseren. In totaal is er 85 km aan extra rijstroken bijgekomen. Naast de extra rijstroken zijn viaducten en knooppunten aangepakt en zijn er 12 nieuwe bruggen en viaducten gerealiseerd, waaronder de Nieuwe Botlekbrug. Dit hebben we gedaan, omdat:

 • De A15 een belangrijke verbinding tussen het Rotterdamse havengebied en het Europese achterland is.
 • Steeds meer mensen zich in de regio rond de A15 vestigen en bedrijvigheid toeneemt.
 • Om te voorkomen dat er in de toekomst meer opstoppingen ontstaan.

Stuur door

onderliggende pagina's