A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

onderliggende pagina's

A27: verbreding traject Houten - Hooipolder

Waarom

  • Op de A27 tussen het knooppunt Hooipolder en Houten staan automobilisten vaak in de file.
  • Rijkswaterstaat verbreedt de A27 om de doorstroming te verbeteren.
  • Zo verminderen we de files en het sluipverkeer in de regio.

Alle doelen en resultaten

Hoe

extra rij –en spitsstroken
47 km
aan snelweg pakken we aan.

Toelichting projectplannen

In de video Verbreding A27 traject Houten – Hooipolder geven we een toelichting over het ontwerptracébesluit (OTB), de milieueffectrapportage (MER) en het ontwerpsaneringsplan (OSP). In de video over het voorkeursalternatief krijgt u nog meer inzicht in het proces en de achtergronden van dit project.

Heb ik last van de werkzaamheden?

De werkzaamheden zijn nog niet gestart. Op dit moment is er nog geen concrete hinder bekend.

Wanneer

Start: 2019
2017 Tracébesluit (TB), tervisielegging TB en mogelijke beroepsprocedure bij Raad van State
2019 Start uitvoering

Meer over de planning

Documenten

Voorkeursalternatief A27
Kaart met het voorkeursalternatief voor de verbreding van de A27 pdf 194 KB / april 2016
Vastgestelde Nota van Antwoord – voornemen opstellen MER
Antwoorden en opmerkingen op verschillende zienswijzen voor de verbreding van de A27 pdf 881 KB / april 2016

Alle documenten

Vraag en antwoord

Mijn huis/grond/bedrijf ligt aan de A27. Hoe weet ik of de nieuwe weg straks over mijn terrein gaat lopen?

Dat is nu nog niet te zeggen, omdat er nog geen gedetailleerd ontwerp is. Zodra het voorkeursalternatief verder uitgewerkt is in de MER, weten we het ruimtebeslag. Bij de presentatie van het milieueffectrapportage (m.e.r.)/ontwerptracébesluit (OTB) is er meer duidelijkheid.

Pakken jullie knooppunt Hooipolder aan?

Ja, we pakken knooppunt Hooipolder aan. In de variant die Rijkswaterstaat nu uitwerkt, krijgt het knooppunt een verbindingsboog. Vanaf de A59 vanuit het westen kan straks zonder verkeerslichten worden ingevoegd op de A27 richting het noorden.

Toon alle vragen

Nieuws

Meer nieuws

Op de hoogte blijven

Stuur door