03 Hinder en maatregelen

onderliggende pagina's

Hinder en maatregelen

De Velsertunnel is dicht. Verkeer rijdt over tijdelijke wegen via de A9 en de Wijkertunnel. Hoewel de Wijkertunnel het extra verkeer aankan, is het wel flink drukker. De verkeershinder is het grootst in de spits. Daarbuiten is de vertraging enkele minuten. Maar afhankelijk van route en vertrektijd kan de vertraging stevig zijn en oplopen tot een half uur en - bij een incident - langer. Lees hier waar en wanneer het druk is en wat u zelf kunt doen om veel vertraging te voorkomen.

Tussen 07.00 en 08.00 uur ’s ochtends – het hoogtepunt van de spits – kan de vertraging oplopen tot een half uur.

Wanneer druk?

In de ochtendspits zijn de wegen richting het zuiden het drukst (dus richting Haarlem, Amsterdam, Schiphol). De ochtendspits komt vanaf 06.00 uur snel op gang en duurt tot een uur of 09.30. ’s Middags rijdt het meeste verkeer op de routes naar het noorden; vanaf een uur of 15.30 loopt de drukte gestaag op. Het einde van de avondspits is dan rond 19.00 uur. Tussen 07.00 en 08.00 uur ’s ochtends – het hoogtepunt van de spits – kan de vertraging oplopen tot een half uur.

Overzicht omleidingen en hinder

Lokaal verkeer dat eerst door de Velsertunnel ging, rijdt tijdens de sluiting via de Wijkertunnel en de A9. De Wijkertunnel kreeg er in beide richtingen een tijdelijke extra rijstrook bij. Langeafstandsverkeer kan via verschillende routes kiezen voor de Coentunnels. Op onderstaande pdf ziet u de 10 meest gebruikte omleidingsroutes in de IJmond. Ook staat per route aangegeven wat ongeveer de hinder is.

Hoe voorbereiden?

In de spits is het flink druk op de omleidingsroutes. Ga dus voorbereid op weg en kijk of het mogelijk is om anders te reizen. Eerder of later vertrekken, het openbaar vervoer nemen of de fiets pakken. Samenwerkingsverband IJmond Bereikbaar maakt fiets- en ov-gebruik op verschillende manieren aantrekkelijker. Zo kunnen werknemers tijdens de tunnelsluiting een beloning krijgen als ze fietsen naar hun werk. Meer informatie over de ov- en fietsstimulering leest u op de website IJmond Bereikbaar. Ook is er tijdens de spits een extra pont in de vaart bij Velsen en rijden er elk kwartier pendelbussen vanaf station Beverwijk naar bedrijventerrein De Pijp en grote werkgevers als Tata Steel en Detailresult.

Keerlussen

Om ervoor te zorgen dat mensen over de nieuwe omleidingsroutes kunnen rijden, heeft Rijkswaterstaat op een aantal plekken extra verbindingswegen aangelegd: de zogeheten keerlussen. Deze tijdelijke wegen zorgen ervoor dat verkeer vanuit het zuiden (zoals IJmuiden, Velserbroek en Velsen-Zuid) via een zo kort mogelijke route naar de Wijkertunnel kan. We legden er in totaal 4 aan: 2 keerlussen op de knooppunten Velsen en Beverwijk en 2 iets ten zuiden van de Velsertunnel.

Renovatie Velsertunnel: keerlussen In 2016 is de Velsertunnel negen maanden dicht voor renovatie. In die periode wordt het verkeer omgeleid door de Wijkertunnel. Voor verkeer van zuid naar noord legt Rijkswaterstaat vier tijdelijke verbindingswegen aan: de zogeheten keerlussen. Dankzij de keerlussen kan al het verkeer vanaf de N208, bijvoorbeeld vanuit IJmuiden, Velsen Zuid, Santpoort en Velserbroek - via de A22 en knooppunt Velsen naar de A9 en de Wijkertunnel. Wil je dan naar Beverwijk, dan neem je na de Wijkertunnel de keerlus op knooppunt Beverwijk. Omrijden via Rottepolderplein of Heemskerk is zo niet nodig. Twee keerlussen komen te liggen op de knooppunten Velsen en Beverwijk. De andere twee legt Rijkswaterstaat iets ten zuiden van de Velsertunnel aan. De tijdelijke verbindingswegen worden ingericht vlak voordat de Velsertunnel negen maanden dicht gaat. Na de renovatie worden ze weer verwijderd, omdat ze dan niet meer nodig zijn. Dit is een van de maatregelen van Rijkswaterstaat om de regio bereikbaar te houden.

Calamiteitenbogen

Ook de calamiteitenbogen, die begin 2015 zijn aangelegd op de knooppunten Velsen en Beverwijk, zijn belangrijk voor verkeer van en naar de Wijkertunnel. Dankzij deze wegen hoeft het noord-zuidverkeer tussen Beverwijk en IJmuiden niet om te rijden via Heemskerk en knooppunt Rottepolderplein. In de animatie ziet u hoe u gebruikmaakt van de calamiteitenbogen.

Als de Velsertunnel helemaal of gedeeltelijk dicht is, bijvoorbeeld voor onderhoud of een ongeluk, gaan ze open: de calamiteitenbogen bij knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk. Dit scheelt de weggebruiker omrijden. 

Vanaf 2015 is het niet langer toegestaan om bij afsluiting van één tunnelbuis verkeer in beide richtingen door de andere buis te leiden. Als er één tunnelbuis beschikbaar is, rijdt daar alleen verkeer van zuid naar noord doorheen. Weggebruikers die in zuidelijke richting rijden, worden dan op het knooppunt Beverwijk via de calamiteitenboog naar de A9 geleid. 

De calamiteitenbogen zijn dus alleen in gebruik als de Velsertunnel helemaal of gedeeltelijk gesloten is. 

Tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 2016 zijn de calamiteitenbogen de hele periode open. Dat is één van de bereikbaarheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat als de tunnel 9 maanden sluit.

Stuur door