01 Doelen en resultaten

onderliggende pagina's

Doelen en resultaten

De 60 jaar oude Velsertunnel is toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat vernieuwt vrijwel alle tunneltechnische installaties (zoals de ventilatie en het blussysteem) en past de vluchtwegen aan. Ook vergroten we de doorrijhoogte. Na renovatie kan de tunnel weer tientallen jaren mee.

65.000
voertuigen reden dagelijks door de tunnel

De Velsertunnel is een belangrijke schakel voor het verkeer in Noord-Holland. Het gebeurde regelmatig dat te hoge vrachtwagens vast kwamen te zitten in de tunnel, met veel verkeersoverlast tot gevolg. In totaal ging het jaarlijks om bijna 300 kleinere en grotere incidenten en storingen. Ook waren veel tunneltechnische installaties en de vluchtwegen aan vervanging toe.

Wat verandert er aan de Velsertunnel?

  • Ruim 50 tunnelinstallaties ondergaan een grondige modernisering of vervangen we helemaal. De tunnel krijgt een nieuw, modern ventilatiesysteem. De monumentale ventilatietorens krijgen een nieuwe functie. 
  • De Velsertunnel krijgt nieuwe vluchtwegen, zodat mensen kunnen vluchten naar de andere tunnelbuis. Ook komen de vluchtdeuren op kortere afstand van elkaar te liggen.
  • We vergroten de doorrijhoogte met 12 cm. Zo veroorzaken vrachtwagens minder snel schade en is er minder hinder op de weg. Een tunnelbeschermingsconstructie zorgt dat het laagste punt niet meer in het midden, maar bij de ingang zit.
  • We repareren 34.000 m2 lichtroosters bij de in- en uitgangen van de tunnel. De zogenoemde wybertjes zijn flink beschadigd door te hoge vrachtwagens en betonrot.
  • Het wegdek in de tunnel krijgt nieuw asfalt.

Resultaat

De grootscheepse renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden. De tunnel kan er dan weer tientallen jaren tegenaan. Na de renovatie voldoet de Velsertunnel ook aan de veiligheidsnorm uit de Tunnelwet (2013); dat is ruim op tijd voor de wettelijke deadline van mei 2019.

Stuur door