Planning en aanpak

WanneerWat
26 april t/m 7 juni 2012Tracébesluit en nota van antwoord ter inzage
December 2012Gunning realisatiecontract
December 2012Onherroepelijk tracébesluit (na behandeling eventuele beroepsprocedures)
Februari 2013Start voorbereidende werkzaamheden, zoals verleggen kabels en leidingen, slopen opstallen en onderzoek naar niet gesprongen explosieven
November 2013Start uitvoering door Combinatie Badhoeverbogen
27 november 2013Start werkzaamheden omlegging A9 Badhoevedorp
Begin 2015Verlegging busbaan / Loevesteinse Randweg gereed
Eind 2015Opening Sloterweg-viaduct over nieuwe A9
Medio 2016Busviaduct over A9 gereed
Medio 2017Opening busafrit Hoogwaardig Openbaar Vervoer (bij aansluiting Badhoevedorp)
Medio 2017Openstelling eerste deel nieuwe A9 (hoofdrijbaan, links; A9 Haarlem – A9 Amstelveen) en start sloop oude hoofdrijbaan A9, linkerkant (richting Amsterdam)
Eind 2017Openstelling tweede deel nieuwe A9 (hoofdrijbaan, rechts; A9 Amstelveen – A9 Haarlem) en start sloop oude hoofdrijbaan A9, rechterkant (richting Haarlem)
2018Openstelling aansluiting S106 met rotonde (begint als oude A9 gesloopt is)
2018 en verderHerontwikkeling vrijgekomen tracé A9 door gemeente Haarlemmermeer
Begin 2019Oude A9 gesloopt (grootste gedeelte is eind 2018 al gereed)

Deze planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

9 mijlpalen omlegging A9 Badhoevedorp

Van 2013 - 2018 zijn er 9 belangrijke mijlpalen in de realisatie van de omlegging van de A9. Rijkswaterstaat markeert graag (met u) de volgende momenten:

  • Start werkzaamheden omlegging A9 Badhoevedorp
  • Verlegging busbaan / Loevesteinse Randweg gereed
  • Opening Sloterweg-viaduct over nieuwe A9
  • Opening eerste deel nieuwe A9 (verbinding A9 Haarlem - A4 Schiphol)
  • Hoogste punt A9 bereikt
  • Opening onderdoorgang voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer
  • Start sloopwerkzaamheden oude A9
  • Volledige openstelling nieuwe A9
  • Sloop oude A9 afgerond
De volgorde van de negen mijlpalen is onder voorbehoud van wijzigingen.

Procedure

Eind 2009 hebben de voormalige Ministers Camiel Eurlings (Verkeer en Waterstaat) en Jacqueline Cramer (VROM) een definitief standpunt ingenomen met betrekking tot de Trajectnota/MER. Medio 2011 is het ontwerptracébesluit (OTB) vastgesteld. Op 23 april 2012 heeft minister Schultz van Haegen het tracébesluit (TB) ondertekend. Op 29 december 2012 heeft de Raad van State het Tracébesluit omlegging A9 Badhoevedorp onherroepelijk verklaard. Hiermee is de laatste stap in de tracéwetprocedure afgerond. In november 2013 is de aannemer Combinatie BadhoeverBogen gestart met de werkzaamheden aan de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp.