Spring direct naar dehoofdnavigatie, desubnavigatie, dezoekfunctie, deinhoud

Waterbericht Rijn en Maas

onderliggende pagina's

Rivieren

Waarschuwing Maas 23 januari 2017, 10:00 - Volgende waterbericht: 24 januari, 10:00

Waarschuwing Maas code geel

Stuw Grave

Rijn en IJssel

De waterstand op de Rijn en de IJssel is lager dan normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de waterstand licht dalen.
De watertemperatuur is < 5 °C. Rijkswaterstaat maakt ijsberichten voor de scheepvaart in verband met de bevaarbaarheid van de vaarroutes.
Kijk voor de ijsberichtgeving op vaarweginformatie 

Maas

Vanmorgen 23 januari 2017 08:00 is het stuwpand Grave vrijgegeven voor de scheepvaart onder restrictie, waaronder een snelheidsbeperking tot 10 km/uur. Vanaf maandag 23 januari 14:00 zal een opzet van het waterpeil van ca 30 cm plaatsvinden. Dinsdagochtend zal een peilverhoging naar het normale stuwpeil volgen. Keersluis Heumen zal naar verwachting op dinsdag 24 januari in de loop van de dag geopend worden.
Meer weten? kijk hier: aanvaring stuw Grave.

De afvoer van de Maas is normaal voor de tijd van het jaar. De komende twee dagen zal de afvoer ongeveer gelijk blijven.
De watertemperatuur is < 5 °C. Rijkswaterstaat maakt ijsberichten voor de scheepvaart in verband met de bevaarbaarheid van de vaarroutes.
Kijk voor de ijsberichtgeving op vaarweginformatie

Actuele metingen en verwachtingen

Overige watersystemen

  • Kust en Rijnmondgebied

    Kust

    Voor de waterstanden langs de kust worden geen afwijkingen van betekenis verwacht.

  • IJsselmeergebied

    Geen waarschuwingen

    Het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren is normaal voor de tijd van het jaar. De komende 24 uur treedt geen verandering op van het waterpeil van het IJsselmeer, Markermeer en de Veluwerandmeren.

Contact

Rijkswaterstaat - Watermanagementcentrum Nederland.

e. wmcn-redactie@rws.nl
t. 0320 29 8888
i. Watermanagementcentrum